Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.5.1.2.1. Maakonna politseiülema (maakonnaülema) vanemabi

Järvamaa politseiülema vanemabi - EAA.2713
Ältere Gehilfe des Kreischefs Jerwenscher Polizeiverwaltung
Старший помощник начальника Вейссенштейнского уезда
Säilikute piirdaatumid: 1900-1915
Säilikute arv: 4

Pärnumaa politseiülema vanemabi - EAA.345
Ältere Gehilfe des Kreischefs Pernauscher Polizeiverwaltung
Старший помощник начальника Перновского уезда
Säilikute piirdaatumid: 1888-1889
Säilikute arv: 11

Saaremaa politseiülema vanemabi - EAA.358
Ältere Gehilfe des Kreischefs Oeselscher Polizeiverwaltung
Старший помощник начальника Эзельского уезда
Säilikute piirdaatumid: 1909-1916
Säilikute arv: 36

Viljandimaa politseiülema vanemabi - EAA.351
Ältere Gehilfe des Kreischefs Fellinscher Polizeiverwaltung
Старший помощник начальника Феллинского уезда
Säilikute piirdaatumid: 1886-1914
Säilikute arv: 220

Võrumaa politseiülema vanemabi - EAA.338
Ältere Gehilfe des Kreischefs Werroscher Polizeiverwaltung
Старший помощник начальника Верровского уезда
Säilikute piirdaatumid: 1888-1901
Säilikute arv: 36