Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.1.2.1. Rahvakoolide direktor

Eestimaa kubermangu rahvakoolide direktor - EAA.93
Volksschuldirektor des Estländischen Gouvernements
Директор народных училищ Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1870-1918
Säilikute arv: 1113

Liivimaa kubermangu rahvakoolide direktor - EAA.388
Volksschuldirektor des Livländischen Gouvernements
Директор народных училищ Лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1866-1917
Säilikute arv: 82

Tartu õpperingkonna rahvakoolide direktor - EAA.2083
Volksschuldirektor des Dorpater Lehrbezirks
Директор народных училищ Дерптского учебного округа
Säilikute piirdaatumid: 1887-1916
Säilikute arv: 171