Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.1.1.3. Koolidirektoraat

Eestimaa kubermangu koolidirektoraat - EAA.90
Estländisches Gouvernements-Schuldirektorat
Эстляндская губернская дирекция училищ
Säilikute piirdaatumid: 1804-1887
Säilikute arv: 1442

Tartu koolidirektoraat - EAA.386
Dorpater (Gouvernements) Schuldirektorat
Дерптская (губернская) дирекция училищ
Tartu kubermangukoolide direktoraat Dorpater Schulendirektorat
Säilikute piirdaatumid: 1804-1900
Säilikute arv: 2663