Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.6. Toiduainetetööstusasutused

Aktsiaselts Salmo - EAA.V-450
Säilikute piirdaatumid: 1992-2000
Säilikute arv: 75

Kalatehas "Pärnu-Liiva" - EAA.V-145
Kalatehas "Pärnu-Liiva" 1950-1955; Pärnu Kalatööstus 1955-1957
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 180

Luutsniku võitööstus - EAA.V-401
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 10

Misso Võitööstus - EAA.V-402
Säilikute piirdaatumid: 1950-1952
Säilikute arv: 5

Mõniste Võitööstus - EAA.V-403
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 46

Osaühing Tõstamaa Külmhoone - EAA.V-451
Säilikute piirdaatumid: 1996-2002
Säilikute arv: 21

Pärnu Kalakombinaat - EAA.V-150
Pärnu Kalakombinaat 1944-1955; Pärnu Kalatehas 1955-1958; Pärnu Kalakonservikombinaat 1958-1967; Pärnu Kalakombinaat 1967-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 4664

Pärnu kalakonservitööstus - EAA.V-146
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 205

Pärnu Leivakombinaat - EAA.V-100
Pärnu Leivakombinaat 1944-1991; Riiklik Aktsiaselts Cibus 1991-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 491

Pärnu Lihakombinaat - EAA.V-1036
Pärnu Lihakombinaat 1944-1994; Pärnu Lihaühistu 1994-1998
Säilikute piirdaatumid: 1945-1998
Säilikute arv: 852

Pärnu merekalasadam - EAA.V-149
Säilikute piirdaatumid: 1958-1967
Säilikute arv: 69

Pärnu merepüügibaas - EAA.V-147
Pärnu Riiklik Merepüügibaas 1952-1963; Merelaevastiku Pärnu Baas 1963-1966; Balti Kalalaevastiku Pärnu Baas 1966-1967
Säilikute piirdaatumid: 1952-1968
Säilikute arv: 450

Pärnu meresadam - EAA.V-148
Säilikute piirdaatumid: 1944-1951
Säilikute arv: 21

Pärnu Mootorkalapüügi Jaam - EAA.V-144
Säilikute piirdaatumid: 1952-1959
Säilikute arv: 32

Pärnu Piima- ja Võitööstuse Trust - EAA.V-1083
Võitööstuste keskused 1953-1954; Pärnu Piima- ja Võitööstuse Trust 1954-1958
Säilikute piirdaatumid: 1953-1958
Säilikute arv: 25

Pärnu Piimatoodete Kombinaat - EAA.V-1084
Pärnu Piimatoodete Kombinaat 1958-1993; Aktsiaselts Pärnu Piimatoodete Kombinaat 1993-1997
Säilikute piirdaatumid: 1958-1997
Säilikute arv: 1025

Pärnu Rajooni Võitööstused - EAA.V-1173
Häädemeeste Võitööstus 1950-1962; Massiaru Võitööstus 1950-1952; Uulu Võitööstus 1950-1962; Surju Võitööstus 1950-1956; Paadrema Võitööstus 1950-1962; Kastna Võitööstus 1950-1951; Varbla Võitööstus 1950-1962; Pärnu-Jaagupi Võitööstus 1950-1962; Vahenurme Võitööstus 1950-1956; Are Võitööstus 1950-?; Vändra Võitööstus 1950-1962; Suurejõe Võitööstus 1950-1962; Kaisma Võitööstus 1950-1961; Aesoo Võitööstus 1961; Voltveti Võitööstus
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 245

Pärnu Võitööstus - EAA.V-1174
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 42

Restu Võitööstus - EAA.V-404
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 133

Rõuge Võitööstus - EAA.V-405
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 131

Sõmerpalu Võitööstus - EAA.V-406
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 45

Tartu Kalakombinaat - EAA.V-97
Tartu Kalakombinaat 1944-1950; Sisemaa Veekogude Riiklik Kalatööstuse Trust 1950-1957; Tartu Kalatööstus 1957; Tartu Kalakombinaat 1958-1985
Säilikute piirdaatumid: 1944-1986
Säilikute arv: 1055

Tartu Konservitehas - EAA.V-474
Tartu Puu- ja Aedvilja Tehas 1946-1951
Säilikute piirdaatumid: 1946-1994
Säilikute arv: 1136

Tartu Külmhoone - EAA.V-389
Säilikute piirdaatumid: 1950-1999
Säilikute arv: 732

Tartu Leivakombinaat - EAA.V-252
Tartu Jahu- ja Leivakombinaat 1944-1959; Tartu Leivakombinaat 1959-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 801

Tartu Lihakombinaat - EAA.V-92
Tartu Lihakombinaat 1944-1994; AktsiaseltsTartu Lihakombinaat 1994-1999; Veriora Loomade Vastuvõtupunkt; Kardla baas; Jõgeva Loomade Vastuvõtupunkt; Kavastu Loomade Vastuvõtupunkt; Põlva Loomade Vastuvõtupunkt; Otepää Loomade Vastuvõtupunkt; Tartu Lihakombinaadi Lastepäevakodu; Tartu Rajoonidevaheline Loomade Varumise Kontor; Elva Loomvaru Kontor
Säilikute piirdaatumid: 1944-1999
Säilikute arv: 1627

Tartu mootorkalapüügijaam - EAA.V-98
Säilikute piirdaatumid: 1954-1958
Säilikute arv: 39

Tartu Pärmivabrik - EAA.V-251
Tartu Viina- ja Pärmivabrik 1945-1954; Tartu Pärmivabrik 1954-1959
Säilikute piirdaatumid: 1944-1959
Säilikute arv: 46

Tartu Viljasalv - EAA.V-190
Üleliidulise Ühenduse "Keskteraviljasalv" Eesti Vabariiklik Kontor Tartu Realiseerimisbaas 1944-1946; "Üleliidulise Ühenduse ""Keskteraviljasalv"" Eesti Vabariiklik Kontor Tartu Varumispunkt" 1946-1948; Tartu Elevaator 1948-1970; Tartu Teraviljasaaduste Kombinaat 1971-1991; Riigiettevõte Tartu Viljasalv 1992-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 508

Topmilk AS - EAA.V-1171
Säilikute piirdaatumid: 1996-1999
Säilikute arv: 31

Tsooru-Kikkaoja võitööstus - EAA.V-407
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 63

Uue-Antsla võitööstus - EAA.V-408
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 63

Vaabina võitööstus - EAA.V-409
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 39

Valestor AS - EAA.V-99
Ühistu "Tartu Kalatööstus" 1990-1992; Aktsiaselts "Valestor" 1992-2000
Säilikute piirdaatumid: 1990-2000
Säilikute arv: 95

Vastseliina Võitööstus - EAA.V-410
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 90

Viljandi Konservitehas - EAA.V-48
Likööri ja Veinitehas "Alko" 1945; Puu- ja Aedviljatehas "Alko" 1946-1951; Viljandi Konservitehas 1951-1963; Tartu Konservitehase Viljandi tsehh 1963-1990; Aktsiaselts Säilis Viljandi Konservitehas 1991-1992; Riiklik Aktsiaselts Säilis Viljandi Konservitehas 1993; Aktsiaselts Alviko Viljandi Konservitehas 1994-1996
Säilikute piirdaatumid: 1945-1996
Säilikute arv: 372

Viljandi Leivakombinaat - EAA.V-473
AS Vilma 1991-1995; AS Võlvikelder 1994-1998
Säilikute piirdaatumid: 1944-1998
Säilikute arv: 507

Virtsu kalatööstus - EAA.V-143
Virtsu Kalatööstus 1957-1959; Kingissepa Kalakonservikombinaadi Virtsu Kalatööstus 1959-1962; Virtsu Kalatööstus 1962-1963
Säilikute piirdaatumid: 1957-1963
Säilikute arv: 40

Väimela Võitööstus - EAA.V-411
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 170

Võru Piimatoodete Kombinaat - EAA.V-400
Säilikute piirdaatumid: 1963-1995
Säilikute arv: 1163