Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.14. Teenindus- ja kommunaalmajandusasutused

Elva linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee - EAA.V-433
Säilikute piirdaatumid: 1945-1953
Säilikute arv: 24

Elva Rajooni Täitevkomitee Kommunaalosakonna Ehitus-Remontkontor - EAA.V-39
Säilikute piirdaatumid: 1954-1956
Säilikute arv: 13

Hoonete haldamise asutus ERMEK - EAA.V-303
Ülenurme valla asutus ERMEK 1995-1999; Hoonete haldamise asutus ERMEK 1999-2001
Säilikute piirdaatumid: 1993-2001
Säilikute arv: 4

Kallaste Rajooni TSN TK Kohaliku Majanduse Kombinaat - EAA.V-250
Kallaste Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Tööstuskombinaat 1951-1957; Kallaste Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Kohaliku Majanduse Kombinaat 1957-1960
Säilikute piirdaatumid: 1951-1960
Säilikute arv: 71

Munitsipaalettevõte "Avarem" Tartus - EAA.V-220
Munitsipaalettevõte "Avarem" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1990-1993
Säilikute arv: 16

Munitsipaalettevõte "Kermo" Tartus - EAA.V-236
Munitsipaalettevõte "Kermo" 1969-1995
Säilikute piirdaatumid: 1969-1995
Säilikute arv: 27

Munitsipaalettevõte "Komre" Tartus - EAA.V-255
Väikeettevõte "Komre" 1990-1992; Munitsipaalettevõte "Komre" 1992-1997; Väikeettevõte "Bukett "1991
Säilikute piirdaatumid: 1990-1997
Säilikute arv: 24

Munitsipaalettevõte "Meetak" Tartus - EAA.V-257
Munitsipaalettevõte "Meetak" 1991-1992
Säilikute piirdaatumid: 1991-1992
Säilikute arv: 5

Munitsipaalettevõte "Siim" Tartus - EAA.V-210
Munitsipaalettevõte "Siim" 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1991-1994
Säilikute arv: 9

Munitsipaalettevõte "Tartu Signaal" - EAA.V-256
Katsemontaazivalitsus Signaal Tartu jaoskond 1989; Firma Tartu Signaal 1990-1992; Munitsipaalettevõte Tartu Signaal 1992-1997
Säilikute piirdaatumid: 1989-1997
Säilikute arv: 20

Munitsipaalettevõte "Tarvita" Tartus - EAA.V-235
Tartu Konservitehase filiaal "Tarvita" 1986-1989; Munitsipaalettevõte "Tarvita" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1986-1993
Säilikute arv: 18

Munitsipaalettevõte "Õppur" Tartus - EAA.V-221
Munitsipaalettevõte "Õppur" 1990-1995
Säilikute piirdaatumid: 1990-1995
Säilikute arv: 26

Munitsipaalettevõte Sandra Tartus - EAA.V-363
Säilikute piirdaatumid: 1990-1994
Säilikute arv: 17

Mäksa küla RSN Täitevkomitee - EAA.V-436
Säilikute piirdaatumid: 1959-1990
Säilikute arv: 37

Pärnu naftabaas - EAA.V-122
Pärnu Naftabaas 1944-1991; Riigiettevõte Eesti Kütus Pärnu Terminal 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 83

Pärnu Teeninduskoondis - EAA.V-1115
Teeninduskombinaat "Säde" 1975-1981; Pärnu Teenindustootmisvalitsus 1982-1989; Pärnu Teeninduskoondis 1990-1992
Säilikute piirdaatumid: 1975-1992
Säilikute arv: 932

Tartu Ehitusteeninduse Valitsus - EAA.V-475
Säilikute piirdaatumid: 1974-1990
Säilikute arv: 435

Tartu Linna Kommunaalettevõtete Kombinaat - EAA.V-258
Tartu Linna Kommunaalettevõtete ja Heakorra Trust 1957-1964; Tartu Linna Kommunaalettevõtete Kombinaat 1965-1990; Väikeettevõte Kord 1990
Säilikute piirdaatumid: 1957-1990
Säilikute arv: 929

Tartu Linna Küttekontor ja Elva Rajooni Küttekontor - EAA.V-246
Tartu Linna Küttekontor 1944-1996; Elva Rajooni Küttekontor 1952-1954
Säilikute piirdaatumid: 1940-1996
Säilikute arv: 381

Tartu Linna Pandimaja - EAA.V-249
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 34

Tartu Linna TK Kommunaalmajanduse Osakonna Heakorra Kontor - EAA.V-259
Säilikute piirdaatumid: 1944-1957
Säilikute arv: 114

Tartu Linna TK Kommunaalmajanduse Osakonna Kommunaalettevõtete Kontor - EAA.V-260
Säilikute piirdaatumid: 1944-1957
Säilikute arv: 63

Tartu Linna Tööstuskombinaat - EAA.V-242
Tartu Tööstuskombinaat 1944-1945; Tartu Linna Tööstuskombinaat 1945-1959; Tööstuskombinaat "Kangur" 1960
Säilikute piirdaatumid: 1944-1960
Säilikute arv: 744

Tartu Linna Veevärgi-, Kanalisatsiooni- ja Gaasikontor - EAA.V-261
Säilikute piirdaatumid: 1944-1957
Säilikute arv: 49

Tartu naftabaas - EAA.V-412
Tartu naftabaas 1944-1991; Tartu Eesti Kütus 1991-1993; Eesti Kütuse Tartu terminal 1993-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 148

Tartu rajooni elamute ekspluatatsiooni valitsus - EAA.V-415
Elva linna majavalitsused nr 1, 2, 3 1951-1958; Elva linna majavalitsus 1958-1973
Säilikute piirdaatumid: 1951-1988
Säilikute arv: 111

Tartu Reisi- ja Ekskursioonibüroo - EAA.V-434
Säilikute piirdaatumid: 1978-1992
Säilikute arv: 51

Tartu Teenindustootmisvalitsus - EAA.V-244
Teeninduskombinaat "Täht" 1967-1981; Tartu Teenindustootmisvalitsus 1982-1990; Munitsipaalettevõte "Festa" 1990-1992; Munitsipaalettevõte "Laenutus" 1990-1993; Munitsipaalettevõte "Mängude Tuba" 1990-1993; Munitsipaalettevõte "Jõe saun" 1990-1993; Munitsipaalettevõte "Tiigi saun" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1967-1993
Säilikute arv: 710

Teenindusettevõte "Tarvik" Tartus - EAA.V-247
Kodumasinate Remondi Tehase Tartu filiaal 1976-1983; Tootmiskoondis "Ühendus" Tartu filiaal 1984-1989; Teenindusettevõte "Tarvik" 1990-1992
Säilikute piirdaatumid: 1976-1992
Säilikute arv: 72

Teeninduskombinaat "Kalev" Tartus - EAA.V-243
Tartumaa Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Tööstuskombinaat 1944-1950; Tartu Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Tööstuskombinaat 1950-1956; Tartu Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Kohaliku Majanduse Kombinaat 1957-1958; Teeninduskombinaat "Kalev" 1959-1974
Säilikute piirdaatumid: 1944-1974
Säilikute arv: 867

Teeninduskombinaat EDU - EAA.V-245
Tartu Linna Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Elutarbelise Teenindamise Kombinaat 1959; Teeninduskombinaat "Edu" 1960-1986; Tartu Rajooni Teenindustootmisvalitsus 1986-1990; Koondis "Edu" 1990-1992
Säilikute piirdaatumid: 1959-1992
Säilikute arv: 1044

Võõrastemaja "Tartu" - EAA.V-262
Munitsipaalettevõte Tartu Võõrastemaja 1990-1994; Väikeettevõte Võõrastemaja Tartu 1994; Aktsiaselts Ela Hotell Tartu 1994-1996; Aktsiaselts Ela Reisid 1996-2002
Säilikute piirdaatumid: 1990-2002
Säilikute arv: 11