Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.5. Tööstusasutused

Abja Linavabrik - EAA.V-342
Abja Toorlinavabrik ja Tööstuskombinaat 1944-1946; Abja Toorlinavabrik 1946-1971; Tootmiskoondis "Lina" Abja tsehh 1971-1977; Tootmiskoondis "Lina" Abja Linavabrik 1977-1988; Nõmme sovhoosi Abja Linavabrik 1989; Nõmme sovhoosi väikeettevõte "Abja Linavabrik" 1989; Väikeettevõte "Abja Linavabrik" 1990-1991; Aktsiaselts "Lina" 1991-1997
Säilikute piirdaatumid: 1945-1997
Säilikute arv: 409

Est Maz Service AS - EAA.V-69
Aktisaselts Est Maz Service 1992-1999; Osaühing Samo Auto 1998-1999
Säilikute piirdaatumid: 1992-1999
Säilikute arv: 25

Ilmatsalu Tellisetehas - EAA.V-30
Säilikute piirdaatumid: 1946-1958
Säilikute arv: 49

Invaliidide Kooperatiiv-artell "Rahvamööbel" - EAA.V-248
Invaliidide Kooperatiiv-artell "Mööbel" 1951-1954; Invaliidide Kooperatiiv-artell "Rahvamööbel" 1954-1958
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 175

Kilingi-Nõmme vabrik Linavatt - EAA.V-953
Saarde Toorlinavabrik ja Tööstuskombinaat 1944-1945; Saarde Toorlinavabrik 1945-1952; Kilingi-Nõmme Toorlinavabrik 1952-1960; Kilingi-Nõmme vabrik "Linavatt" 1960-1961
Säilikute piirdaatumid: 1944-1961
Säilikute arv: 91

Linakudumisvabrik "Bolševik" - EAA.V-952
Linavabrik "Bolševik" 1944-1950; Linaketramis- ja Kudumisvabrik "Bolševik" 1950-1956; Linakudumisvabrik "Bolševik" Mõisakülas 1956-1962
Säilikute piirdaatumid: 1944-1962
Säilikute arv: 953

Mootoritehas "Proletaar" - EAA.V-395
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 104

Naha-jalatsikombinaat "Kroom" Pärnus - EAA.V-157
Nahatööstus "Kroom" 1944-1960; Naha-jalatsikombinaat "Kroom" 1960-1963
Säilikute piirdaatumid: 1944-1963
Säilikute arv: 1239

Nahajalatsitootmiskombinaat "Kommunaar" Pärnu filiaal - EAA.V-158
Tallinna Nahajalatsitootmiskombinaat "Kommunaar" Pärnu filiaal 1963-1989; Tallinna Nahajalatsitoomiskombinaadi "Kommunaar" Pärnu Jalatsivabrik 1990-1991; Aktsiaselts Pärnu Jalats 1992-1996; Nahajalatsitootmiskombinaadi "Kommunaar" Pärnu filiaali Lastepäevakodu 1968-1980
Säilikute piirdaatumid: 1963-1996
Säilikute arv: 579

Otepää Autoremonditehas - EAA.V-68
Otepää Autoremonditehas nr 4 1959-1990; Otepää Autoremonditehas 1990-1992; Aktsiaselts Otepää Autoremonditehas 1992-1999; ORT Disel Service osaühing 1992-1999
Säilikute piirdaatumid: 1959-1999
Säilikute arv: 519

Pärnu Kalakombinaadi Tünnitööstus - EAA.V-229
Säilikute piirdaatumid: 1948-1959
Säilikute arv: 13

Pärnu Linakombinaat - EAA.V-915
Pärnu Linatööstus 1944-1950; Linaketramis- ja Kudumisvabrik Pärnus 1950-1962; Pärnu Linakombinaat 1962-1990; Riiklik Aktsiaselts Pärnu Linakombinaat 1993-1994; Pärnu Linakombinaadi Mõisaküla tsehh 1962-1994; Pärnu Linakombinaadi Kilingi-Nõmme tsehh 1962-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 5000

Pärnu Masinaehituse Tehas - EAA.V-394
Pärnu Masinaehituse Tehas 1958-1964; Tehas "Ilmarine" tsehh nr 2 1965; Pärnu Masinaehituse Tehas 1966-1992
Säilikute piirdaatumid: 1958-1992
Säilikute arv: 1842

Pärnu Mehaanika Tehas - EAA.V-396
Pärnu Mootoritehas "Eesti Mootor" 1944-1950; Pärnu Mehaanilise Piimatööstusseadmete Tehas 1950-1954
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 66

Pärnu Õmblusvabrik - EAA.V-945
Vabrik "Kiir" 1956-1957; Pärnu Trikootööstus 1957-1962; Pärnu Õmblusvabrik 1963-1970
Säilikute piirdaatumid: 1956-1970
Säilikute arv: 347

Pärnu Õmblusvabrik AS - EAA.V-1155
V. Klementi nimelise Õmblustootmiskoondise Pärnu filiaal 1971-1974; Tallinna V. Klementi nimelise Õmblustootmiskoondise Pärnu filiaal 1974-1981; Rahvaste Sõpruse Ordeniga V. Klementi nimelise Tallinna Õmblustootmiskoondise Pärnu filiaal 1981-1992; Riikliku Aktsiaseltsi "Klementi" Pärnu filiaal 1992-1993; Aktsiaselts Pärnu Õmblusvabrik 1993
Säilikute piirdaatumid: 1966-1993
Säilikute arv: 406

Rahvatööndusettevõte "Kodu" Viljandi jaoskond - EAA.V-385
Viljandi Silmkoetoodete Vabrik 1967-1974; Rahvatööndusettevõte "Kodu" Viljandi jaoskond 1974-1990
Säilikute piirdaatumid: 1967-1990
Säilikute arv: 390

Sindi Tekstiilivabrik - EAA.V-47
Sindi 1. detsembri nimeline vabrik 1945-1983; Ordeniga "Austuse märk" 1. detsembri nimeline vabrik 1983-1989; Sindi Tekstiilivabrik 1989-1991; Riiklik Aktsiaselts Sindi Tekstiilivabrik 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1945-1994
Säilikute arv: 3664

Tallus AS - EAA.V-141
Säilikute piirdaatumid: 1994-1998
Säilikute arv: 18

Tartu Aparaadiehituse Tehas - EAA.V-314
Tartu Aparaadiehituse Tehas 1958-1990; Tartu Aparaadiehituse Tehase Rentnike organisatsioon 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1958-1994
Säilikute arv: 2004

Tartu Autoremonditehas - EAA.V-46
Tartu Autoremonditöökoda 1949-1954; Tartu Autoremonditehas 1954-1955; Tartu Autoremonditehas nr 3 1955-1967; Tartu Autode Remondi Katsetehas 1967-1992; Riiklik Aktsiaselts Tartu Autoremonditehas 1992-1997
Säilikute piirdaatumid: 1944-1997
Säilikute arv: 1584

Tartu Ehitusmaterjalide Tehas - EAA.V-28
Tartu Metallitööstuse Kombinaat "TMK" 1945-1956; Meleski klaasivabrik/-tsehh 1952, 1957-1974; Tartu Keraamikatehas 1956-1959; Sangaste tellisetsehhi lastesõim 1958-1965; Sangaste tellisetehas/-tsehh 1958-1981; Riigiettevõte Tartu ehitusmaterjalide Tehas 1960-1998; Tartu Klaas 1989-1991; Väikeettevõte Elinst 1991; Väikeettevõte Tehnik 1991-1994; Väikeettevõte Keraamika 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1944-1997
Säilikute arv: 1616

Tartu Katseremonditehas - EAA.V-54
Tartu Auto-traktori Remonditehas nr 2 1944-1951; Tartu Rajoonidevahelised kapitaalremondi Töökojad 1951-1953; Tartu Remonditehas 1953-1959; Tartu Põllutöömasinate Tehas 1959-1960; Tartu Remonditehas 1960-1965; Tartu Katseremonditehas 1965-1971; Tööpunalipu ordeniga Tartu Katseremonditehas 1971-1980; Tööpunalipu ordeniga V. I. Lenini nimeline Tartu Katseremonditehas 1980-1990
Säilikute piirdaatumid: 1951-1990
Säilikute arv: 1421

Tartu Kaubandusliku Inventari Tehas - EAA.V-154
Tartu Tarbijate Kooperatiivi Liidu Tööstuskontor "Koolivara" 1944-1945; Tartu Tarbijate Kooperatiivi Majandusliku Liidu Tartu Tööstuskombinaat "Koolivara" 1945-1951; Eesti Tarbijate Kooperatiivi Vabariikliku Liidu Tartu Tööstuskombinaat 1951-1952; Tartu Oblasti Tarbijate Kooperatiivide Liidu Tööstuskombinaat 1952-1953; Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Tartu Tööstuskombinaat 1953-1963; Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Tartu Kaubandusliku Inventari
Säilikute piirdaatumid: 1944-1974
Säilikute arv: 641

Tartu Klaas - EAA.V-37
Renditsehh Tartu Klaas 1990-1995; Aktsiaselts Tartu Klaas 1995-2000
Säilikute piirdaatumid: 1990-2000
Säilikute arv: 44

Tartu Kombinaat ARS - EAA.V-240
ENSV Tarbekunsti Keskuse Tartu Büroo 1944-1945; NSVL Kunstifondi Eesti Vabariikliku Osakonna Tartu Osakond 1945-1968; ENSV Kunstifondi Tartu Osakond 1959-1961; ENSV Kunstifondi Tartu Kunstitoodete Töökojad 1961-1973; ENSV Kunstifondi Tartu Kombinaat "ARS" 1974-1991
Säilikute piirdaatumid: 1945-1991
Säilikute arv: 339

Tartu Kontrollaparatuuri Tehas - EAA.V-341
Riiklik aktsiaselts Tarkon 1994-1996
Säilikute piirdaatumid: 1943-1998
Säilikute arv: 4472

Tartu Maja - EAA.V-73
Tartu Elamuehituskombinaat 1976-1987; Ehitus- ja Projekteerimiskoondis "Tartu Maja" 1988-1989; Riiklik Aktsiaselts Tartu Maja 1989-1993; Aktsiaselts Tartu Maja 1994-1998; Ehitusvalitsus nr 2 1989; Ehitusvalitsus nr 1 1989-1990; Komplekteerimisvalitsus 1989-1992; Mehhaniseerimisvalitsus 1992-1993; Firma "Tamerto" 1989-1992; Firma "Tamel" 1990-1992; Firma "Tamerto" 1990-1992; Firma "Tamesko" 1990-1992; Firma "Tammre" 1990-1992; Firma "Laepaneel" 1991-1992; Firma "Seinapaneel"
Säilikute piirdaatumid: 1976-1998
Säilikute arv: 542

Tartu Põllutöömasinatehas "Võit" - EAA.V-336
Tartu Põllutöömasinate Tehas "Võit" 1944-1960; Tartu Põllutöömasinate Tehas 1960-1962; Tartu Põllutöömasinatehas "Võit" 1962-1994; Riiklik aktsiaselts Tartu Põllutöömasinatehas "Võit" 1994-1995
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 1335

Tartu Raudbetoontoodete Tehas - EAA.V-72
Säilikute piirdaatumid: 1961-1991
Säilikute arv: 572

Tartu Õmblusvabrik "Sangar" - EAA.V-386
Tartu Õmblusvabrik "Sangar" 1956-1990; Riiklik Aktisaselts "Sangar" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 696

Tehas "Age" - EAA.V-316
Tehas "Taksomeeter" 1951-1953; Tehas AGE 1953-1958
Säilikute piirdaatumid: 1951-1958
Säilikute arv: 120

Tehas "Ehitusdetail" - EAA.V-75
Säilikute piirdaatumid: 1947-1961
Säilikute arv: 115

Tehas "Tehnik" - EAA.V-31
Säilikute piirdaatumid: 1944-1960
Säilikute arv: 47

Tehas "Termoautomaat" - EAA.V-315
Tartu Arstiriistade Tööstus 1941, 1944-1951; Tehas "Termoautomaat" 1951-1958
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 122

Tehas "Võit" AS - EAA.V-337
Aktsiaselts Livoonia Holding 1995-2001?
Säilikute piirdaatumid: 1995-2001
Säilikute arv: 39

Tootmis-kaubanduskoondis "Linda" Viljandi Galanteriiettevõte - EAA.V-334
Tööndusartell "Täht" 1939-1953; Artell "Leek" 1954-1958; Viljandi Naha- ja Jalatsite Tööstuskombinaat "Leek" 1959-1960; Viljandi Naha- ja Jalatsitööstus "Leek" 1961-1962; Nahk-Galanteriikombinaat "Linda" Viljandi tsehh 1963-1988; Tootmis-Kaubanduskoondis "Linda" Viljandi Galanteriiettevõte 1988-1990; Artell "Objektiiv" 1947-1950
Säilikute piirdaatumid: 1939-1995
Säilikute arv: 1351

Tootmiskoondis "Kooperaator" Tartu filiaal - EAA.V-155
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Tootmiskoondis "Kooperaator" Tartu filiaal 1974-1992; Aktsiaselts Tootja 1992-1993
Säilikute piirdaatumid: 1974-1997
Säilikute arv: 840

Tootmiskoondise Tootsi ametiühingu komitee - EAA.V-478
Säilikute piirdaatumid: 1950-1989
Säilikute arv: 58

Tootmiskoondise Tootsi Ellamaa jaoskond - EAA.V-479
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 552

Tootmiskoondise Tootsi Lehtse jaoskond - EAA.V-477
Lehtse turbatööstus 1945-1970
Säilikute piirdaatumid: 1945-1991
Säilikute arv: 195

Ulila Turbatööstus - EAA.V-211
Ulila Turbatööstus 1945-1962; Ulila Turbatehas (Sangla) 1962-1970; Tootmiskoondis "Tootsi" Ulila filiaal 1971-1986
Säilikute piirdaatumid: 1945-1986
Säilikute arv: 1119

Vanaaseme Tellisetehas - EAA.V-29
Säilikute piirdaatumid: 1946-1954
Säilikute arv: 21

Viljandi Eksperimentaalvabrik Mistra - EAA.V-152
ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi Viljandi Linaketramis- ja Kudumisvabrik 1944-1974; ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi Konstrueerimisbüroo Ekspermientaaljaoskond nr. 2 1975-1977; Tallinna Laustekstiili Teadus-Tootmiskoondis "Mistra" Viljandi Eksperimentaalvabrik 1978-1991; Aktsiaselts Mistra-Viva 1992-1997; Aktsiaselts Baltex Nonwovens 1997-2001
Säilikute piirdaatumid: 1944-2001
Säilikute arv: 488

Viljandi Sandra OÜ - EAA.V-390
Säilikute piirdaatumid: 1991-2006
Säilikute arv: 52

Viljandi Toorlinavabrik - EAA.V-343
Säilikute piirdaatumid: 1944-1961
Säilikute arv: 46

Õmblusfirma Orhidee - EAA.V-1156
Säilikute piirdaatumid: 1988-1992
Säilikute arv: 15