Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.3. Ehitusasutused

Ehitus-Montaazkontor Tallinnas - EAA.V-24
Ehitus-Montaazkontor (Tallinnas)
Säilikute piirdaatumid: 1950-1954
Säilikute arv: 6

Ehitustrusti nr. 3 Ehitusvalitsus nr. 2 - EAA.V-21
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 23

Ehitustrusti nr. 3 Tööliste Varustamise Osakond - EAA.V-23
Säilikute piirdaatumid: 1945-1949
Säilikute arv: 26

Ehitustrusti nr. 3 Varustuskontor - EAA.V-27
Säilikute piirdaatumid: 1944-1948
Säilikute arv: 4

Elva Rajooni Kolhoosidevaheline Ehituskontor - EAA.V-88
Säilikute piirdaatumid: 1956-1963
Säilikute arv: 43

ENSV Sovhooside Ministeeriumi Ehitus-Montaaztrust Tallinnas - EAA.V-18
ENSV Sovhooside Ministeeriumi Ehitus-Montaaztrust (Tallinnas)
Säilikute piirdaatumid: 1950-1954
Säilikute arv: 1

Kolhooside Ehitamise Valitsuse Ehitustrusti Ehitusjaoskond nr. 3 Tartus - EAA.V-20
Kolhooside Ehitamise Valitsuse Ehitustrusti Ehitusjaoskond nr. 3 (Tartus)
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 70

Maaehitustrust - EAA.V-14
ENSV Ehitusministeeriumi Maaehitustrust 1977-1989; Maaehitustrusti ametiühingu Ühendatud Ehituskomitee 1977-1989
Säilikute piirdaatumid: 1977-1989
Säilikute arv: 377

Maaehitustrusti Harju MEK - EAA.V-25
Säilikute piirdaatumid: 1974-1978
Säilikute arv: 3

Pärnu Ehitusvalitsus - EAA.V-958
Säilikute piirdaatumid: 1948-1977
Säilikute arv: 610

Pärnu Mehhaniseerimise Valitsus - EAA.V-1089
ENSV Ehitusministeerium Eritööde Mehhaniseerimise Trust Pärnu Mehhaniseerimise jaoskond 1963-1964; ENSV Ehitusministeerium Ehitustööde Mehhaniseerimise Trust Pärnu mehhaniseerimise Valitsus 1964-1975
Säilikute piirdaatumid: 1963-1975
Säilikute arv: 133

Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn - EAA.V-1096
Tallinna Trust "Põllumajandusehitus" Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1965-1975; Maaehitustrust Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1976-1987; Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1987-1991; Rendiettevõte "Pärnu MEK" 1991-1995
Säilikute piirdaatumid: 1965-1995
Säilikute arv: 546

Tallinna Trust "Põllumajandusehitus" - EAA.V-15
Säilikute piirdaatumid: 1965-1977
Säilikute arv: 83

Tallinna Trust "Põllumajandusehitus" Tallinna Eriehitustööde Kolonn - EAA.V-16
Säilikute piirdaatumid: 1968-1970
Säilikute arv: 33

Tartu Ehitus-Montaazkontor - EAA.V-17
Säilikute piirdaatumid: 1954-1955
Säilikute arv: 129

Tartu Ehitustrust - EAA.V-32
Tartu Linna Ehitusvalitsus 1957-1965; Tartu Ehitusvalitsus 1965-1971; Tartu Ehitustrust 1965-1995; Tartu Ehitustrusti Spetsialiseeritud Tööde Valitsus 1970-1988; Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr 1 1971-1988; Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr 2 1971-1988; Tartu Ehitustrusti Komplekteerimisvalitsus 1974-1993; Tartu Ehitustrusti Elamuekspluatatsioonijaoskond 1989-1995
Säilikute piirdaatumid: 1957-1995
Säilikute arv: 1851

Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 1 - EAA.V-49
Säilikute piirdaatumid: 1971-1992
Säilikute arv: 155

Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 2 - EAA.V-50
Säilikute piirdaatumid: 1971-1991
Säilikute arv: 55

Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 3 - EAA.V-76
Säilikute piirdaatumid: 1975-1976
Säilikute arv: 10

Tartu Ehitustrusti Spetsialiseeritud Tööde Valitsus - EAA.V-51
Säilikute piirdaatumid: 1967-1996
Säilikute arv: 271

Tartu Kolhooside Ehituskontor - EAA.V-89
Tartu Rajooni Kolhooside Ehituskontor 1957-1960; Tartu Kolhooside Ehituskontor 1961-1993; Aktsiaselts "Lamp" 1993
Säilikute piirdaatumid: 1957-1993
Säilikute arv: 1243

Tartu Komplekteerimisvalitsus - EAA.V-34
Rendiettevõte Tartu Maaehitustrusti Komplekteerimisvalitsus 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1991-1996
Säilikute arv: 4

Tartu Linna Ehitus- ja Arhitektuuriosakond - EAA.V-472
Tartu Linna Peaarhitekti valitsus 1944-1956; Tartu Linna TSN täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakond 1956-1988; Tartu Linna RSN TK Arhitektuurivalitsus, Arhitektuuribüroo 1988-1990; Tartu Linnavalitsuse Projekteerimis- ja Maamõõdubüroo 1991-1994; Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise Osakond; ME Tartu Arhitektuuribüroo; OÜ Tartu Arhitektuuribüroo 1994-2000
Säilikute piirdaatumid: 1944-2000
Säilikute arv: 306

Tartu Mehhaniseerimisvalitsus - EAA.V-53
Tartu Üldehitustrusti Masinalaenutusbaas 1959-1963; Tartu Mehhaniseerimisvalitsus 1963-1967
Säilikute piirdaatumid: 1959-1967
Säilikute arv: 76

Tartu Mehhaniseeritud Rändkolonn - EAA.V-213
Trusti "Maaelekter" Tartu Rajoonidevaheline Kontor 1950-1954; "Spetstrusti" Tartu Spetsialiseeritud Valitsuse "Selektrostroi" 1955-1956; Trust "Elektromontaaz" Tartu Spetsialiseeritud Valitsuse "Selektrostroi" 1957-1960; Trust "Elektromontaaz" Tartu Montaazivalitsus 1961-1963; "Trusti ""Eesti Elektrivõrkude Ehitus"" Tartu Mehhaniseeritud Rändkolonn" 1964-1993; Eesti Elektrivõrkude Ehituse AS Tartu Ettevõte 1994-1997
Säilikute piirdaatumid: 1950-1997
Säilikute arv: 577

Tartu Remondi- ja Ehitusvalitsus - EAA.V-364
Tartu Remondi- ja Ehitusvalitsus; Aktsiaselts Tartu REV
Säilikute arv: 454

Tartu Territoriaalne Ehitusvalitsus - EAA.V-26
Säilikute piirdaatumid: 1954-1955
Säilikute arv: 14

Tartu Üldehitustrusti ehitatav Raudbetoonitoodete Tehas - EAA.V-19
Säilikute piirdaatumid: 1959-1962
Säilikute arv: 4

Tartu Üldehitustrusti Eritööde jaoskond - EAA.V-22
Trust "Spetsstroi" Tartu jaoskond; Tartu Üldehitustrusti Eritööde jaoskond
Säilikute piirdaatumid: 1957-1962
Säilikute arv: 27

Tartumaa Remondi- ja Ehitusvalitsus - EAA.V-38
Tartumaa Täitevkomitee Kommunaalmajandusosakonna Taastamise ja Remonttööde Kontor 1947-1956; Tartu Rajoonidevaheline Ehitus-Remonttööde Trust 1957-1960; Tartu Remondi- ja Ehitusvalitsus nr 2 1961-1971; Tartu Rajooni Remondi-Ehitusvalitsus 1972-1991; Aktsiaselts Abaco 1991; Tartumaa Remondi- ja Ehitusvalitsus 1992-1999
Säilikute piirdaatumid: 1946-1999
Säilikute arv: 852

Teede Remondi ja Ehituse Valitsus nr 1 - EAA.V-399
Teedeehituse Valitsus 1962-1974; Teede Remondi ja Ehituse Valitsus nr 1 1974-1991; Riiklik aktisaselts ASMA 1991-1993
Säilikute piirdaatumid: 1962-1993
Säilikute arv: 1015

Tomut AS - EAA.V-359
Aktsiaselts Tomut 1990-1996
Säilikute piirdaatumid: 1990-1996
Säilikute arv: 4

Viljandi elektrivõrkude ehitusettevõte - EAA.V-416
Viljandi Territoriaalne Ehitus-montaažvalitsus 1963-1964; Viljandi mehhaniseeritud Rändkolonn 1964-1991: Viljandi elektrivõrkude ehitusettevõte 1991-1995
Säilikute piirdaatumid: 1963-1996
Säilikute arv: 246

Viljandi Mehhaniseeritud Ehituskolonn - EAA.V-212
Ehitusvalitsus nr 4 1944-1945; Viljandi Ehitusvalitsus nr 3 1945; Viljandi Ehituskontor 1945-1946; Viljandi maakonna TSN TK Viljandi Ehituskontor 1946-1950; Viljandi Rajoonidevaheline Ehituskontor 1951-1954; Viljandi Ehitus-Montaazvalitsus 1954-1957; ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Ehitusvalitsuse Viljandi Ehitusvalitsus 1957-1958; Viljandi Ehitusvalitsus 1958-1964; Viljandi Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1965-1991; Rendiettevõte Viljandi MEK 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1944-1996
Säilikute arv: 1469

Viljandi Remondi- ja Ehitusvalitsus - EAA.V-238
Viljandimaa Taastamis- ja Remonttööde Kontor 1944-1950; Viljandi Rajooni Ehitus-Remontkontor 1950-1960; Viljandi Remondi- ja Ehitusvalitsus 1961-1987?; Viljandi Remondi- ja Ehitusjaoskond 1988-1994; Riiklik aktsiaselts Remont ja Ehitus 1995
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 810