Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.10. Tervishoiuasutused

Apteek nr. 3 Tallinnas - EAA.V-96
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 14

Apteekide Peavalitsus - EAA.V-94
Apteekide Peavalitsus 1944-1989; Eesti Farmaatsiakoondis 1989-1991; Riigiettevõte "Eesti Farmaatsia" 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 4272

Apteekide Peavalitsuse Kaadrite osakond - EAA.V-95
Apteekide Peavalitsuse Kaadrite ja Eritööde Osakond 1944-1954
Säilikute piirdaatumid: 1944-1954
Säilikute arv: 220

Eesti Ravimi Tartu osakond - EAA.V-1
Tartu Farmatseutiline Ladu 1944-1950; Tartu Apteegiladu 1950-1994; Eesti Ravim RAS Tartu osakond 1994-1998
Säilikute piirdaatumid: 1944-1998
Säilikute arv: 243

Elva Rajooni Haigla - EAA.V-65
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 134

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.V-299
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 18

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.V-66
Elva Rajooni TSN TK Tervishoiuosakond
Elva Rajooni Kehakultuuri- ja Spordikomitee 1950-1956; Elva Rajooni Sanitaar-Epidemioloogiajaam 1950-1956; Elva Rajooni Teedla Lastesõim 1950-1956; Elva Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu täitevkomitee Tervihsoiuosakond 1950-1956
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 37

Kallaste Rajooni Haigla - EAA.V-67
Säilikute piirdaatumid: 1950-1965
Säilikute arv: 20

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.V-298
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 15

Kivisilla apteek - EAA.V-121
Tartu Rajooni Kivisilla Apteek nr. 2 1944-1977; ENSV Tervishoiuministeerium Apteekide Peavalitsuse Kivisilla Apteek 1978-1993; Munitsipaalettevõte Kivisilla Apteek 1993-1998; Osaühing Kivisilla Apteek 1998-2000
Säilikute piirdaatumid: 1944-2000
Säilikute arv: 156

Lõuna-Eesti Farmaatsiakoondis - EAA.V-93
Apteekide Peavalitsuse Tartu Kontor 1945-1953; Apteekide Peavalitsuse Tartu Osakond 1953-1981; Apteekide Peavalitsuse Tartu Rajoonidevaheline Kontor 1981-1991; Lõuna-Eesti Farmaatsiakoondis 1991-1994; Apteegid Lõuna-Eestis
Säilikute piirdaatumid: 1945-1993
Säilikute arv: 1269

Pärnu Kuurordi Ravi- ja Puhkeasutuste Koondis - EAA.V-1123
Säilikute piirdaatumid: 1974-1990
Säilikute arv: 728

Pärnu Linnavalitsuse Tervishoiuosakond - EAA.V-887
Pärnu Linna TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond 1944-1975; Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond 1976-1990; Pärnu Linnavalitsuse Tervishoiuosakond 1991-1992; Pärnu linna ja maakonna polikliinikud, haiglad ja teised tervishoiusasutused 1944-1992
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 1882

Sanatoorium "Estonia" - EAA.V-1074
Pärnu Sanatooriumid 1944-1947; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 1 1947-1962; Sanatoorium "Estonia" 1962-1973
Säilikute piirdaatumid: 1944-1973
Säilikute arv: 235

Sanatoorium "Rahu" - EAA.V-1072
Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2 1947-1954; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2-4 1954-1956; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2 1956-1962; Sanatoorium "Rahu" 1962-1973
Säilikute piirdaatumid: 1947-1973
Säilikute arv: 160

Sanatoorium "Sõprus" - EAA.V-1073
Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 3 1947-1962; Sanatoorium "Sõprus" 1962-1973
Säilikute piirdaatumid: 1947-1973
Säilikute arv: 85

Sanatoorium nr 4 - EAA.V-1071
Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 4 1947-1954; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2-4 1954-1956
Säilikute piirdaatumid: 1947-1955
Säilikute arv: 16

Tammistu Invaliidide Kodu - EAA.V-293
Invaliidide Kodu "Tartu Kodu" 1944-1948; Tammistu Invaliidide Kodu 1948-1986
Säilikute piirdaatumid: 1944-1986
Säilikute arv: 86

Tartu Kiirabi - EAA.V-391
Tartu Linna Kiiresmaabijaam 1945-1962; Tartu Linna Meditsiiniline Kiirabijaam 1962-1973; Tartu Linna Kiirabijaam 1973-1996; Tartu Kiirabi 1996-2001
Säilikute piirdaatumid: 1945-2001
Säilikute arv: 911

Tartu Rajooni Nakkushaigla - EAA.V-63
Tartumaa Tuberkuloosihaigla "Erika" 1949-1950; Tartu Rajooni Tuberkuloosihaigla 1950-1965; Tartu Rajooni Nakkushaigla 1965-1966
Säilikute piirdaatumid: 1949-1967
Säilikute arv: 92

Tartu Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaam - EAA.V-60
Tartumaa Sanitaar-Epidemioloogiline Jaam 1944-1950; Tartu Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaam 1950-1983; Elva Linna lastesõim 1965-1966; Peedu Lastesanatoorium 1965-1967; Tartu Rajooni Tuberkuloosihaigla 1965-1968; Elva Tuberkuloosidispanser 1965-1971; Elva Väikelastekodu 1965-1983; Kambja Jaoskonnahaigla 1965-1983; Kiirabijaam 1965-1983; Kodijärve Tuberkuloosihaigla 1965-1983; Rõngu Jaoskonnahaigla 1965-1983; Kuuste Jaoskonnahaigla (ambulatoorium) 1966-1974; Mäksa Haigla
Säilikute piirdaatumid: 1944-1983
Säilikute arv: 1595

Tartu Rajooni TSN TK Tervishoiuosakond - EAA.V-64
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 219

Tartumaa Kiirabi - EAA.V-62
Säilikute piirdaatumid: 1992-1996
Säilikute arv: 10

Tartumaa Polikliinik - EAA.V-61
Puhja Haigla 1984; Tartu Rajooni Keskpolikliinik 1984-1987; Elva Haigla 1984-1988; Elva Väikelastekodu 1984-1988; Kambja Haigla 1984-1988; Rõngu Haigla 1984-1988; Uderna Tuberkuloosihaigla 1984-1988; Kallaste Haigla 1984-1989; Kodijärve Haigla 1984-1989; Võnnu Haigla 1984-1989; Kiirabijaam 1984-1991; Ambulatooriumid 1984-1995; Tartu Maakonna Keskpolikliinik 1988-1991; Tartumaa Polikliinik 1992-2000; Velsker-ämmaemandapunktid 1984-1999
Säilikute piirdaatumid: 1984-2000
Säilikute arv: 585

Tarvastu erihooldekodu - EAA.V-435
Vabariiklik Tarvastu Vaimuhaiguste haigla 1946-1951; Vabariiklik Tarvastu Psühhoneuroloogia haigla 1951-1990; Tarvastu Psühhiaatriahaigla 1990-1995
Säilikute piirdaatumid: 1946-1997
Säilikute arv: 125