Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.11. Haridus- ja teadusasutused

Eesti Agrobiokeskus - EAA.V-346
Balti Tsonaalne Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratoorium 1967-1990; Eesti Põllumajanduslik Biotehnoloogiakeskus 1987-1996; Eesti Agrobiokeskus 1996-2001
Säilikute piirdaatumid: 1967-2000
Säilikute arv: 363

Pärnu Kutsekeskkool nr 13 - EAA.V-297
Ehituskool nr 20 1955-1963; Linnakutsekool nr 13 1963-1974; Kutsekeskkool nr 13 1974-1990
Säilikute piirdaatumid: 1955-1990
Säilikute arv: 151

Pärnu Kutsekoolide Tsentraliseeritud Raamatupidamine - EAA.V-253
Pärnu Kutsekoolide Tsentraliseeritud Raamatupidamine 1978-1992; Kutsekeskkool nr 7 1978-1991; Kutsekeskkool nr 13 1978-1990; Erikutsekool nr 35 1978-1984; Erikutsekool nr 2 1985-1990; Pärnu Kutsekeskkool 1991
Säilikute piirdaatumid: 1978-1992
Säilikute arv: 103

Sindi Kergetööstuskool - EAA.V-360
Kutsekeskkool nr 7 1978-1991; Sindi kergetööstuskool 1991-2003
Säilikute piirdaatumid: 1978-2003
Säilikute arv: 173

Tartu õhtukeskkool - EAA.V-482
Tartu Kaugõppekeskkool 1959-1987; Tartu Õhtukeskkool 1987-1997
Säilikute piirdaatumid: 1954-1994
Säilikute arv: 491

Tartumaa Täiskasvanute Koolituskeskus - EAA.V-358
Tartumaa Täiskasvanute Koolituskeskus 1978-1995; Osaühing Tartumaa Koolituskeskus 1995-2005
Säilikute piirdaatumid: 1978-2005
Säilikute arv: 50

Tihemetsa Metsatehniline Kool - EAA.V-319
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 11

Tihemetsa Põllumajandustehnikum - EAA.V-318
Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum 1944-1959; Uuemõisa Põllumajandustehnikum 1944-1948; Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikum 1948-1958; Saku Põllumajandustehnikum 1959-1961; Tihemetsa Metsatehniline Tehnikum 1946-1959; Tihemetsa Põllu- ja Metsamajanduse Tehnikum 1959-1961; Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum 1961-1968; Tihemetsa Sovhoostehikum 1968-1993; Tihemetsa Põllumajandustehnikum 1993-2003
Säilikute piirdaatumid: 1944-2003
Säilikute arv: 10102