Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.8. Põllumajandusasutused ja -tehnikaettevõtted

"Eesti Põllumajanduskeemia" Viljandi Rajoonikoondis - EAA.V-109
Säilikute piirdaatumid: 1980-1983
Säilikute arv: 45

"Eesti Põllumajandustehnika" Nuia osakond - EAA.V-188
Karksi-Nuia Masina-Traktorijaam 1952-1958; Abja Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1961; "Eesti Põllumajandustehnika" Abja rajooni osakond 1961-1963; "Eesti Põllumajandustehnika" Abja osakond 1963-1964; "Eesti Põllumajandustehnika" Nuia osakond 1964-1991
Säilikute piirdaatumid: 1952-1991
Säilikute arv: 828

"Eesti Põllumajandustehnika" Vändra osakond - EAA.V-639
Vändra Masina-Traktorijaam 1944-1958; Vändra Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1961; Koondise "Eesti Põllumajandustehnika" Vändra osakond 1961-1977; Vändra Rajoonidevaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1978-1992
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 934

Abja Masina-Traktorijaam - EAA.V-189
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 58

Alatskivi Masina-Traktorijaam - EAA.V-265
Alatskivi Masina-Traktorijaam 1945-1959; Kallaste Masina-Traktorijaam 1945-1959
Säilikute piirdaatumid: 1944-1959
Säilikute arv: 164

Auto- ja traktoritööstuse toodete turustuse ja varustuse Eesti vabariikliku kontori Tartu rajoonidevaheline osakond - EAA.V-287
Säilikute piirdaatumid: 1952-1959
Säilikute arv: 23

Eesti Masinakaubanduse Peavalitsuse Tartu Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-283
Säilikute piirdaatumid: 1945-1961
Säilikute arv: 76

Eesti Masinakaubanduse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-108
Säilikute piirdaatumid: 1960-1961
Säilikute arv: 4

Eesti Põllumajanduse Tehnoteeninduse Instituut - EAA.V-135
Üleliidulise Masina- ja Traktoripargi Remondiinstituudi Tartu filiaal 1973-1988; Eesti Põllumajanduse Tehnoteeninduse Instituut 1989-1994
Säilikute piirdaatumid: 1973-1994
Säilikute arv: 60

Elva Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn - EAA.V-131
Koondis "Elva Põllumajandustehnika" Elva Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn 1973
Säilikute arv: 6

Elva Rajoonidevaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.V-130
Elva Remondi- ja Tehnikajaam 1961-1962; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Elva Rajooni Osakond 1962-1963; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Elva osakond 1963-1977; "Põllumajandustehnika" Elva koondis 1978; Elva Rajoonidevaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis1979-1992; Riiklik aktsiaselts Elva Põllumajandustehnika 1993-1995
Säilikute piirdaatumid: 1961-1995
Säilikute arv: 813

Elva Remondi- ja Tehnikajaam - EAA.V-129
Säilikute piirdaatumid: 1959-1960
Säilikute arv: 33

ENSV Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu Tartu Turustuskontor - EAA.V-332
Tartu Rajoonidevaheline Kalaturustuskontor "Estrobsbot" 1967-1976; Tartu Rajoonidevaheline Kontor "Estrõbsnabsbõt" 1977-1987; ENSV Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu Turustuskontori Tartu Rajoonidevaheline Kontor 1987-1991
Säilikute piirdaatumid: 1967-1992
Säilikute arv: 83

Jõgeva Teravilja Vastuvõtupunkt - EAA.V-193
Keskteraviljasalve Tartu Elevaator Jõgeva Varumispunkt 1949-1952; Keskteraviljasalve Tartu Elevaator Jõgeva Teravilja Vastuvõtupunkt 1952-1970
Säilikute piirdaatumid: 1951-1970
Säilikute arv: 9

Kambja Masina-Traktorijaam - EAA.V-125
Säilikute piirdaatumid: 1952-1956
Säilikute arv: 17

Leningraditsooni Tallinna Seakasvatustrusti Varustusbaas - EAA.V-288
Säilikute piirdaatumid: 1947-1951
Säilikute arv: 3

Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Jõgeva Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-284
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 39

Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-285
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 29

Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Võru Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-286
Säilikute piirdaatumid: 1958-1959
Säilikute arv: 6

Mustla Masina-Traktorijaam - EAA.V-110
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 110

Peasordiviljasalve Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhivarumispunkt - EAA.V-192
NSVL Varumise Ministeeriumi "Peasordiviljasalve" Eesti Vabariikliku Kontori Tartumaa Põhivarumispunkt 1948-1951; "NSVL Varumise Ministeeriumi ""Peasordiviljasalve"" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhivarumispunkt" 1951-1952
Säilikute piirdaatumid: 1946-1952
Säilikute arv: 14

Pärnu Eksperimentaalmaaparanduskolonn - EAA.V-1085
Säilikute piirdaatumid: 1970-1973
Säilikute arv: 33

Pärnu EPT RAS - EAA.V-461
Pärnu-Jaagupi Masina-Traktorijaam 1944-1959; Pärnu-Jaagupi Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1960; Pärnu-Jaagupi Masina-Maaparandusjaam 1950-1960; Tõstamaa Masina-Traktorijaam 1950-1957; Pärnu Masina-Traktorijaam 1958; Sindi Masina-Maaparandusjaam 1958-1960; Audru Masina-Traktorijaam 1949-1958; Pärnu Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1961; Koondise "Eesti Põllumajandustehnika" Pärnu Rajoonikoondis 1961-1978; Pärnu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1979-1992; Riiklik
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 1347

Pärnu linna TSN TK Põllumajanduse Inspektsioon ja Pärnu linna piirkonna Riikliku Kokkuostu Inspektsioon - EAA.V-324
Pärnu linna TSN TK Põllumajanduse Inspektsioon 1958-1961; Pärnu linna piirkonna Riikliku Kokkuostu Inspektsioon 1961
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 4

Pärnu Rajooni Agrotööstuskoondis - EAA.V-323
Pärnu rajooni Agraartööstuskoondis 1979-1980; Pärnu rajooni Agrotööstuskoondis 1981-1989
Säilikute piirdaatumid: 1979-1989
Säilikute arv: 312

Pärnu Rajooni RSN TK Põllumajandusvalitsus - EAA.V-322
Pärnu Territoriaalne Kolhoosi- ja Sovhoositootmise Valitsus 1962-1963; Pärnu Kolhoosi- ja Sovhoositootmise Valitsus 1964-1965; Pärnu rajooni Põllumajandusliku Tootmise Valitsus 1966-1969; Pärnu Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus 1970-1979
Säilikute piirdaatumid: 1962-1979
Säilikute arv: 602

Põlva Teravilja Vastuvõtupunkt - EAA.V-194
Säilikute piirdaatumid: 1958-1971
Säilikute arv: 4

Rannu Masina-Traktorijaam - EAA.V-126
Säilikute piirdaatumid: 1945-1958
Säilikute arv: 99

Raudna Masina-Traktorijaam - EAA.V-103
Raudna Masina-Traktorijaam 1949-1958; Akadeemik Viljamsi nimeline kolhoos 1951; Kolhoos "Bolsevik" 1951-1953; Johannes Varese nimeline kolhoos 1951-1953; Kolhoos "Edasi" 1951-1953; Kalinini nimeline kolhoos 1951-1952; Kolhoos "Raudna" 1951-1952; Kolhoos "Sinialliku" 1951-1952; Kolhoos "Sirp ja Vasar" 1951-1953; Kolhoos "Tulevik" 1951-1953; Kolhoos "Valgus" 1951-1952; Kolhoos "Võit" 1951-1952
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 194

Rõngu Masina-Traktorijaam - EAA.V-127
Säilikute piirdaatumid: 1951-1958
Säilikute arv: 66

Saadjärve Masina-Traktorijaam - EAA.V-266
Säilikute piirdaatumid: 1949-1957
Säilikute arv: 59

Suure-Jaani Masina-Traktorijaam ja Remondi-Tehnikajaam - EAA.V-104
Suure-Jaani Masina-Traktorijaam 1949-1958; Suure-Jaani Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1959
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 121

Tarmap AS - EAA.V-291
Aktsiaselts Tarmap 1993-1995
Säilikute piirdaatumid: 1993-1995
Säilikute arv: 9

Tartu EPT Liikuv Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn - EAA.V-269
Tartu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis Liikuv Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn 1979-1995
Säilikute piirdaatumid: 1979-1995
Säilikute arv: 114

Tartu Maaparandusjaam - EAA.V-267
Säilikute piirdaatumid: 1950-1960
Säilikute arv: 171

Tartu maaparandusvalitsus - EAA.V-414
Kuivendussüsteemide ekspluatatsiooni Tartu territoriaalvalitsus 1949-1957; Tartu maaparandusvalitsus 1958-1990
Säilikute piirdaatumid: 1949-1990
Säilikute arv: 394

Tartu Põllumajanduse Agrokeemiateeninduse Tootmiskoondis - EAA.V-289
Säilikute piirdaatumid: 1980-1983
Säilikute arv: 31

Tartu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.V-263
Tartu Masina-Traktorijaam 1944-1958; Tartu Remondi- ja Tehnikajaam 1959-1960; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Tartu rajooni osakond 1961-1962; Eesti Põllumajandustehnika Tartu Rajoonikoondis 1963-1978; Tartu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1978-1991; Aktsiaselts Tartu EPT 1991
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 1159

Teadus-Tootmiskoondis "Eesti Põllumajanduskeemia" Pärnu Rajoonikoondis - EAA.V-1136
Säilikute piirdaatumid: 1980-1983
Säilikute arv: 16

Veski Masina-Traktorijaam - EAA.V-128
Säilikute arv: 4

Viljandi EPT Liikuv Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn - EAA.V-111
Säilikute piirdaatumid: 1973-1994
Säilikute arv: 79

Viljandi Masina-Maaparandusjaam - EAA.V-105
Säilikute piirdaatumid: 1954-1960
Säilikute arv: 95

Viljandi Masina-Traktorijaam ja Hobu-Masina-Laenutuspunktid - EAA.V-106
Viljandi Masina-Traktorijaam 1944-1958; Arujaagu ehk Viljandi II Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Holstre Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Karksi Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Kõpu Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Paistu Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Raudna Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Rimmu Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Suislepa Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Suure-Kapsta ehk Viljandi I Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Tarvastu
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 135

Viljandi Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.V-102
Viljandi Masina-Traktorijaam 1945-1958; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Viljandi Rajooni Osakond 1961-1964; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Viljandi Rajoonikoondis 1964-1978; Viljandi Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1978-1994
Säilikute piirdaatumid: 1945-1994
Säilikute arv: 3115

Viljandi Remondi- ja Tehnikajaam - EAA.V-107
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 75

Väikeettevõte "Veta" - EAA.V-290
Säilikute piirdaatumid: 1990-1992
Säilikute arv: 9

Võnnu Kolhoosidevaheline Remonttöökoda - EAA.V-430
Säilikute piirdaatumid: 1959-1964
Säilikute arv: 12

Võnnu Masina-Traktorijaam - EAA.V-264
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 192

Võru Maaparandusjaam - EAA.V-268
Säilikute piirdaatumid: 1952-1957
Säilikute arv: 35

Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhipunkt - EAA.V-191
NSVL Varumise Ministeeriumi Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Maakonna Punkt 1945-1951; NSVL Varumise Ministeeriumi Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhipunkt 1951-1952
Säilikute piirdaatumid: 1945-1952
Säilikute arv: 8