Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13.2. Korrakaitseasutused

Jõgeva Valvekeskus - EAA.V-56
Jõgeva rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Osakonna ja Ametkonnaväline Rajoonidevaheline Valvejaoskond 1966-1979; Jõgeva rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Osakonna Valvekeskus 1979-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Jõgeva Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1966-1998
Säilikute arv: 35

Pärnu Valvekeskus - EAA.V-1158
Pärnu Miilitsa juures asuv Valveosakond 1953-1968; Pärnu Linna RSN TK Siseasjade Osakonna juures asuv Ametkonnaväline Valveosakond 1969-1989; Pärnu Linna RSN TK Siseasjade Osakonna juures asuv Valveosakond 1989-1991; EV Siseministeeriumi Valvekoondis Pärnu Valvekeskus 1991-1998; AS EVK GRUPP Pärnu Valvekeskus 1998
Säilikute piirdaatumid: 1953-1998
Säilikute arv: 103

Põlva Valvekeskus - EAA.V-57
Põlva rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Osakonna Valvekeskus 1988-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Põlva Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1988-1998
Säilikute arv: 10

Tartu Valvekeskus - EAA.V-55
Tartu Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Miilitsaosakonna juures asuv Valveteenistuse osakond 1952-1969; Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Valveteenistuse osakond 1969-1978; Tartu Linna rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Ametkonnaväline Valveosakond 1978-1990; Eesti Politseiameti Valvekoondise Tartu Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1952-1998
Säilikute arv: 332

Valga Valvekeskus - EAA.V-58
Valga Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Ametkonnaväline Valvejaoskond 1962-1979; Valga Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Valvekeskus 1979-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Valga Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1962-1998
Säilikute arv: 60

Võru Valvekeskus - EAA.V-59
Võru rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna juures asuv Ametkonnaväline Valvejaoskond 1959-1979; Võru rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Siseasjade Osakonna Valvejaoskond 1979-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Võru Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1959-1998
Säilikute arv: 109