Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

4.7.5. Põltsamaa kihelkond

Adavere vallavalitsus - EAA.3418
Gemeindeverwaltung zu Addafer
Адаверское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1843-1918
Säilikute arv: 267

Kaavere (Kurista) vallavalitsus - EAA.3431
Gemeindeverwaltung zu Kawershof (Kurrista)
Каверсгофское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1850-1892
Säilikute arv: 19

Kurista vallavalitsus Viljandimaal - EAA.3446
Gemeindeverwaltung zu Kurrista
Курристаское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1816-1916
Säilikute arv: 157

Lustivere vallavalitsus - EAA.1069
Gemeindeverwaltung zu Lustifer
Лустиверское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1858-1922
Säilikute arv: 26

Pajusi vallavalitsus - EAA.3420
Gemeindeverwaltung zu Pajus
Паюзское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1859-1917
Säilikute arv: 349

Rutikvere vallavalitsus - EAA.3421
Gemeindeverwaltung zu Ruttigfer
Руттикверское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1857-1917
Säilikute arv: 87

Tapiku (Pajusi) vallavalitsus - EAA.3422
Gemeindeverwaltung zu Tappik (Pajus)
Таппикское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1870-1897
Säilikute arv: 49

Uue-Põltsamaa vallavalitsus - EAA.3437
Gemeindeverwaltung zu Neu-Oberpahlen
Ново-Оберпаленское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1859-1917
Säilikute arv: 463

Vana-Põltsamaa vallavalitsus - EAA.1070
Gemeindeverwaltung zu Oberpahlen-Schloss
Замок-Оберпаленское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1834-1919,1934
Säilikute arv: 401