Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

4.6.14. Torma kihelkond

Avinurme vallavalitsus - EAA.3260
Gemeindeverwaltung zu Awwinorm
Авинормское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1835-1917
Säilikute arv: 478

Kõnnu (Võtikvere) vallavalitsus Tartumaal - EAA.3225
Gemeindeverwaltung zu Kondo (Wottigfer)
Кондоское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1843-1902
Säilikute arv: 23

Torma (Võtikvere) vallavalitsus - EAA.3219
Gemeindeverwaltung zu Torma (Wottigfer)
Тормаское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1843-1918
Säilikute arv: 43

Tõikvere (Võtikvere) vallavalitsus Tartumaal - EAA.3217
Gemeindeverwaltung zu Toikfer (Wottigfer)
Тойкверское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1857-1903
Säilikute arv: 21

Vaiatu (Võtikvere) vallavalitsus - EAA.3221
Gemeindeverwaltung zu Somel (Wottigfer)
Сомельское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1867-1893
Säilikute arv: 21

Võtikvere vallavalitsus - EAA.3223
Gemeindeverwaltung zu Wottigfer
Вотиверское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1846-1918
Säilikute arv: 492