Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

4.3.7. Käina kihelkond

Aadma (Keina) vallavalitsus - EAA.2716
Gemeindeverwaltung zu Ahdma (Keinis)
Адмаское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1850-1893
Säilikute arv: 27

Käina vallavalitsus - EAA.2594
Gemeindeverwaltung zu Keinis
Кейниское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1857-1919
Säilikute arv: 323

Vaemla (Keina) vallavalitsus - EAA.2717
Gemeindeverwaltung zu Waimel (Keinis)
Ваймельское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1850-1893
Säilikute arv: 24