Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

4.3.3. Hanila kihelkond

Massu vallavalitsus - EAA.1036
Gemeindeverwaltung zu Massau
Массауское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1858-1939
Säilikute arv: 387

Paatsalu vallavalitsus - EAA.1039
Gemeindeverwaltung zu Patzal
Патцальское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1857-1921
Säilikute arv: 257

Saulepi vallavalitsus - EAA.3022
Gemeindeverwaltung zu Saulep
Саулепское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1850-1918
Säilikute arv: 14

Uue-Varbla vallavalitsus - EAA.3009
Gemeindeverwaltung zu Neu-Werpel (Saulep)
Ново-Верпельское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1858-1874
Säilikute arv: 2

Vaiste (Saulepi) vallavalitsus - EAA.3010
Gemeindeverwaltung zu Waist (Saulep)
Вайстское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1858-1874
Säilikute arv: 2

Vana-Varbla (Saulepi) vallavalitsus - EAA.2992
Gemeindeverwaltung zu Alt-Werpel (Saulep)
Старо-Верпельское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1858-1888
Säilikute arv: 4

Virtsu (Massu) vallavalitsus - EAA.1044
Gemeindeverwaltung zu Werder (Massau)
Вердерское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1853-1902
Säilikute arv: 54

Voose (Massu) vallavalitsus - EAA.3019
Gemeindeverwaltung zu Vosel (Massau)
Возельское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1866-1902
Säilikute arv: 15