Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

3.6. Tervishoiuasutused

Paldiski linnaarst - EAA.5204
Baltischportscher Stadtarzt
Säilikute piirdaatumid: 1876-1915
Säilikute arv: 24

Pärnu linna haigla - EAA.4601
Pernausches Stadtkrankenhaus
Säilikute piirdaatumid: 1801-1917
Säilikute arv: 212

Pärnu supelasutus - EAA.5099
Pernausche Badenanstalt
Säilikute piirdaatumid: 1837-1918
Säilikute arv: 24

Rakvere linna haigla - EAA.3733
Wesenbergsches Krankenhaus
Везенбергская городская больница
Säilikute piirdaatumid: 1832-1929
Säilikute arv: 52

Tartu linnaarst - EAA.3783
Dorpater Stadtarzt
Säilikute piirdaatumid: 1797-1918
Säilikute arv: 110

Tartu linnahaigla - EAA.3503
Dorpatsches Stadthospital
Säilikute piirdaatumid: 1838,1869-1939
Säilikute arv: 183

Valga linna haigla - EAA.3348
Walksches Stadtkrankenhaus
Säilikute piirdaatumid: 1829-1918
Säilikute arv: 158

Viljandi linna haigla - EAA.3768
Fellinsches Stadtlazarett
Säilikute piirdaatumid: 1819-1947
Säilikute arv: 342