Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

2.6. Aadli eestkosteamet

Haapsalu aadli eestkosteamet - EAA.28
Hapsalsches Adliges Vormundschaftsamt
Гапсальская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1784-1797
Säilikute arv: 11

Kuressaare aadli eestkosteamet - EAA.5018
Arensburgsches Adliges Vormundschaftsamt
Аренсбургская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1762-1797
Säilikute arv: 4

Paide aadli eestkosteamet - EAA.27
Weissensteinsches Adliges Vormundschaftsamt
Вейсенштейнская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1783-1797
Säilikute arv: 26

Paldiski aadli eestkosteamet - EAA.25
Baltischportsches Adliges Vormundschaftsamt
Балтийско-Портская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1784-1797
Säilikute arv: 10

Pärnu aadli eestkosteamet - EAA.3196
Pernausches Adliges Vormundschaftsamt
Перновская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1784-1797
Säilikute arv: 35

Rakvere aadli eestkosteamet - EAA.26
Wesenbergsches Adliges Vormundschaftsamt
Везенбергская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1784-1797
Säilikute arv: 10

Tallinna aadli eestkosteamet - EAA.24
Revalsches Adliges Vormundschaftsamt
Ревельская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1770,1783-1797
Säilikute arv: 19

Tartu aadli eestkosteamet - EAA.3195
Dorpater Adliges Vormundschaftsamt
Дерптская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1785-1796
Säilikute arv: 14

Viljandi aadli eestkosteamet - EAA.3197
Fellinsches Adliges Vormundschaftsamt
Феллинская дворянская опека
Säilikute piirdaatumid: 1784-1797
Säilikute arv: 8