Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.8. Punase Risti organisatsioonid

Punase Risti seltsi Pärnu kohalik komitee - EAA.3493
Örtliche Komitee der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes in Pernau
Säilikute piirdaatumid: 1904-1915
Säilikute arv: 16

Venemaa Punase Risti Seltsi Eestimaa kohalik valitsus - EAA.2011
Estländische Abteilung der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes
Säilikute piirdaatumid: 1879-1917
Säilikute arv: 17

Venemaa Punase Risti Seltsi kohalikud komiteed Tartus (koondfond) - EAA.2013
Säilikute piirdaatumid: 1877-1917
Säilikute arv: 24

Venemaa Punase Risti Seltsi Kuressaare kohalik komitee - EAA.2014
Örtliche Komitee der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes in Arensburg
Säilikute piirdaatumid: 1900-1917
Säilikute arv: 7

Venemaa Punase Risti seltsi Liivimaa kohalik valitsus - EAA.1675
Livländische örtliche Verwaltung der russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes
Säilikute piirdaatumid: 1904-1917
Säilikute arv: 18

Venemaa Punase Risti Seltsi sanitaarala voliniku abi Tartu haiglate juures - EAA.674
Der Gehilfe bei Dorpater Hospitäler des bevollmächtigten des Sanitätswesens der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes
Säilikute piirdaatumid: 1914-1917
Säilikute arv: 39

Venemaa Punase Risti Seltsi Tartu kohalik naiskomitee - EAA.2012
Damen-Komitee der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes in Dorpat
Säilikute piirdaatumid: 1914-1917
Säilikute arv: 58