Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.3.1. Liivimaa Kubermangu Rõugepanemise Komitee

Liivimaa kubermangu rõugepanemise komitee - EAA.377
Livländisches Gouvernements Schutzblatternimpfungskomitee
Лифляндский Губернский Оспопрививательный Комитет
Liivimaa Kubermangu kaitserõugete panemise Komitee
Säilikute piirdaatumid: 1811-1842
Säilikute arv: 77