Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.11.1. Postijaamad

Igavere (hobu)postijaam - EAA.268
Poststation Iggafer
Игавереская (конно-)почтовая станция
Säilikute piirdaatumid: 1816-1907
Säilikute arv: 39

Ninasi (hobu)postijaam - EAA.267
Poststation Nennal
Нинасиская (конно-)почтовая станция
Säilikute piirdaatumid: 1811-1853
Säilikute arv: 20

Tartu (hobu)postijaam - EAA.254
Poststation Dorpat
Дерптская (Юрьевская) (конно-)почтовая станция
Säilikute piirdaatumid: 1848-1917
Säilikute arv: 55

Uderna (hobu)postijaam - EAA.270
Poststation Uddern
Удернская (конно-)почтовая станция
Uderna Hobupostijaam
Säilikute piirdaatumid: 1817-1918
Säilikute arv: 74

Varbuse (hobu)postijaam - EAA.5476
Säilikute piirdaatumid: 1881-1917
Säilikute arv: 2

Viljandi (hobu)postijaam - EAA.4405
Poststation Fellin
Феллинская (конно-)почтовая станция
Säilikute piirdaatumid: 1861-1918
Säilikute arv: 1