Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.10.2.4. Kõrtside tulude hindamise Eesti- ja Liivimaa ajutised kubermangukomisjonid

Kõrtside tulude hindamise Eesti ja Liivimaa ajutised kubermangukomisjonid - EAA.261
Besondere zeitweilige Gouvernementskommissionen zur Sammlung von Daten über die Einnahme der Gutsbesitzer von Schenken
Губернские временные комиссии по сбору сведений о доходности владельческих корчем в Эстляндской и Лифляндской губерниях
Säilikute piirdaatumid: 1900-1906
Säilikute arv: 2