Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.10.2.3. Linnade aktsiisivalitsused

Valga aktsiisivalitsus - EAA.3365
Walksche Akziseverwaltung
Valga Aktsiisiamet
Säilikute piirdaatumid: 1791-1831
Säilikute arv: 38

Viljandi linna aktsiisivalitsus - EAA.3775
Fellinsche Stadtakziseverwaltung
Säilikute piirdaatumid: 1851-1873
Säilikute arv: 3