Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.9. Statistikaasutused

Eestimaa kubermangu statistikakomitee - EAA.41
Estländische Gouvernements Statistische Komitee
Эстляндский Губернский Статистический Комитет
Säilikute piirdaatumid: 1853-1917
Säilikute arv: 216