Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.8.1. Kubermangude joonestuskojad

Eestimaa kubermangu joonestuskoda - EAA.46
Estländische Gouvernements-Mess- und Zeichenkammer
Эстляндская губернская чертежная
Eestimaa Kubermangu maamõõtja 1773-1844
Säilikute piirdaatumid: 1687-1698,1725-1917
Säilikute arv: 1108

Liivimaa kubermangu joonestuskoda - EAA.308
Livländische Gouvernements Zeichenkammer
Лифляндская губернская чертежная
Säilikute piirdaatumid: 1630-1918
Säilikute arv: 783