Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu linnavolikogu valimise komitee - EAA.4692
Wahlkomitee der Dorpater Stadverordnetenversammlung
Юрьевская городская избирательная комиссия

Ajalugu

Tartu linnavolikogu valimisi korraldanud ja koordineerinud komitee. Täpsed andmed
asutamise ja tegevuse lõpetamise kohta puuduvad.

Materjal

Protokollid, isikute avaldused kandidaatide ülesseadmise ja valijate nimekirja võtmise
kohta; kandidaatide nimekirjad ja nõusolekud kandideerida; linnavolinike nimekirjad
ja andmed valijate nimekirjast puuduvate isikute kohta.