Fondiloend

Tartu linnavolikogu valimiste saksa valimisbüroo - EAA.843
Deutsches Wahlbüro der Dorpater Stadtverordnetenversammlung

Ajalugu

Saksa kogukonna valimisvõitlust ja valimiseelset kihutustööd koordineerinud büroo 1906., 1910. ja 1914. a Tartu linnavolikogu valimistel.
Asutati 1904. a. Büroo koosnes kitsamast liikmete ringist (vahetud liikmed) ja laiemast e
agentide ringist, kes täitsid kantselei antud ülesandeid. Kitsam ring käis koos üks kord kuus. Iga agent töötas oma ringkonnas.
Büroo tööd koordineeris ning asjaajamisega tegeles kantselei, mida juhtis eesistuja.

Materjal

Kirjavahetus kandidaatide ja teistega, valijate nimekirjad, trükised Tartu ettevõtete nimekirjadega, valimissedelid, ajaleheväljalõiked, kalendermärkmik.

Seadused

EAA 843-1-1, l. 1–2p, Satzungen des Wahl-Bureaus in Dorpat. Dorpat 1904. [Masinkiri].