Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Võru magistraat - EAA.998
Werroscher Magistrat
Верроский магистрат

Materjal

Toimikud ja kirjavahetus tempelpaberi müügi, väljaantud passide, vangide ülalpidamise jm kohta (1833–1889); tsiviil- (1885–1893) ja kriminaalasjade (1886–1896) toimikud; andmik (1825); linna maade revisjonikirjeldus (1880); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1805, 1847–1874); passiraamatud (1850–1854, 1862–1863, 1866–1867).