Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viljandi magistraat - EAA.1002
Felliner Magistrat
Феллинский магистрат

Materjal

Privileegide koopiad ja kinnituskirjad (1481–1682); ukaasid, patendid ja linnamäärused (1662–1806, 1855–1894); seltside põhimäärused (1803, 1822, 1854–1855, 1867–1889); magistraadi teadaanded ja korraldused (1795–1813, 1841–1888); kodanike üldkoosolekute protokollid (1765–1783, 1823–1887); asehalduskorra aegse magistraadi protokollid missiivide ja lauaregistriga (1783–1791); asehalduskorra aegse linnanõukogu protokollid
(1787–1797); magistraadi kirjavahetus linna valitsemise küsimustes (1783–1793); rae protokollid (1765–1783); kodanikeraamat, koostatud tagasiulatuvalt 1728. a-ni
(1779–1888); kodanike ja elanike loendid (1703–1706, 1724, 1728–1891); kirjavahetuse toimikud (1794–1889); toimikud linna asjaajamise (1798–1888), linna- ja riigimaksude (1797–1889), sõjaväelaste (1827–1888), rae isikkoosseisu (1804–1889), kodanik- ja elanikkonna (1797, 1826–1889), kaubanduse (1824–1882), kohtu- ja politseiasjade (1819–1889), linna vaestemaja (1841–1854) ning Viiratsi mõisa majandamise (1789–1889) kohta; aruanded, andmikud ja nimekirjad (1802–1889); statistilised teated linna ja linnas tegutsevate
seltside kohta ning revisjonikirjeldused (1855–1904); arhiiviregistrid (1783–1861);
lauaregistrid (1809, 1812–1888); postiraamatud (1851–1888); registratuur- ja nöörraamatud koos juurdekuuluvate kviitungitega (1816–1889), sh passiraamatud (1847–1866) ja magistraadi isikkoosseisu raamatud (1855–1876); žurnaalid (1785–1889); missiivid (1765–1889); linna ja Viiratsi mõisa kaardid ja plaanid (1681–1927); linnafoogti žurnaalid (1783–1785, 1793); linnakassa reguleerimise ja revideerimise komitee protokoll ja toimikud linnamajanduse kohta (1804–1808).
Kassakolleegium: magistraadi korraldused (1803–1879), toimikud linnamajanduse kohta (1784–1889); protokollid (1807–1879); eelarved (1853–1879); raamatupidamisraamatud (1787–1796, 1818–1879); kassa lauaregistrid (1851–1879); kassa aruanded (1801–1884).
Tuletõrjekolleegium: žurnaalid (1821–1879); raamatupidamisraamatud (1807–1879); tulekustutusvahendite nimistud (1868–1887); toimikud tulekollete ja korstnate seisundi järelevalve kohta (1807, 1818, 1840–1868).
Majutuskolleegium: aruanded (1840–1845); raamatupidamisraamatud (1829–1880).
Vaestekolleegium: aruanded, toimikud (1840–1886).
Kinnisvara hindamise komisjon: hindamislehed (1789–1816, 1834–1853); protokollid (1820–1831); toimik komisjoni tegevuse kohta (1832–1854).
Suulise kohtu protokollid (1785–1793); tsiviil- (1810–1892) ja kriminaalasjade (1845–1891) toimikud.

Seonduv aines

EAA 3776 — *Viljandi koolikolleegium, 58 s, 1839–1901.

Kirjandus

Georg von Freyman. Urkunden und Aktenstücke aus dem Fellinschen Stadtarchiv 1481–1792. — Jahresbericht der Felliner litterarischen Gesellschaft 1912–1917. Fellin 1917.
Das Felliner Bürgerbuch (1728–1889). Nach dem Original des Felliner Stadtarchivs herausgegeben und bearbeitet von Georg von Freymann. Fellin 1902.