Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Valga magistraat - EAA.1003
Walkscher Magistrat
Валкский магистрат

Materjal

Kõrgematelt institutsioonidelt tulnud eeskirjad ning rae korraldused ja määrused (1725–1790, 1817–1885); privileegide koopiad (1766); raeprotokollid (1785–1886, vaheaegadega), rae otsused (1837–1859, 1862, 1864); missiivid (1814–1882).
Linnanõukogu protokollid (1787–1797); missiivid (1787–1797); sissetulnud kirjad koos registritega (1787–1797); linnakodanikuks vastuvõtmise protokollid (1793–1795). Rae üldtoimikud organisatsioonilistes küsimustes (1814–1889); toimikud isikkooseisu, linna eelarve ja -majanduse, maksustamise, elanikkonna, passide, sõjaväe, kaubanduse ja käsitöö, tervishoiu, hoolekande, koolide, raamatukogude, trükikodade ja seltside ning vahialuste, vanglate ja kohtuasjade kohta (1797–1889); elanike nimekirjad (1793–1795); kodanike raamat (1853); statistilised teated linna kohta (1810–1830, 1860–1861); pandi ja võlaraamatud (1784–1828); pensionifondi kassaraamatud (1845–1879); passide väljaandmise
nöörraamatud (1826–1872); nekrutiks antute nöörraamat (1852–1873); vaesustunnistuste väljaandmise nöörraamatud (1830–1872); vahialuste registrid (1868–1889); gildiliikmete (1837–1889) ja erusoldatite (1838–1881) nimekirjad; rae sissetulekute ja väljaminekute raamatud (1850–1889); lauaregistrid (1870–1889); arhiiviregistrid (1789–1790, 1837–1889).
Tsiviil- (1755–1889) ja kriminaalasjade (1800–1891) toimikud; kõrtsi ja maa ostu-müügilepingute ärakirjad (1620–1638); raamatupidamisraamatud (1851–1887).
Kassakolleegiumi protokollid (1784–1856, vaheaegadega); missiivid (1801–1825); sissetulnud kirjad (1797–1828); linna eelarved (1853–1878); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1741–1879), sh maksude jaotamise raamatud (1809–1878).
Majutuskolleegiumi raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1774–1877, vaheaegadega).
Vaestehoolekandekomitee raamatupidamisraamatud (1819–1869, vaheaegadega); haigete žurnaalid (1858–1884).
Tuletõrjekassa kassaraamatud (1773–1878, 1829); kirikuvalitsuse raamatupidamisraamatud (1852–1871); Ohsolu mõisa administreerimise komisjoni protokollid, toimikud, raamatupidamisraamat (1783–1810).

Seonduv aines

VM – Valga kodanikeraamatud 1786–1846 (mikrofilm Ajalooarhiivis).
LVVA 7390 — Valka magistraat, 62 säilikut, 1720–1902, sh Jaani kiriku kassaraamatud
(1722–1769), korroboratsiooni- ja ingrossatsioonipäevikud (1859–1889).