Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu foogtikohus - EAA.996
Dorpater Vogteigericht
Дерптский фохтейский суд

Materjal

Patendid ja korraldused (1832). Protokollid (1771—1889), oksjoniprotokollid (1768—1770), (1773—1775, 1777, 1781, 1783, 1787—1791, 1793, 1795—1796, 1802—1820), väljavõtted rae protokollidest (1768—1817). Kohtuotsused (1760—1886). Menetluses olevate kohtuasjade nimekirjad (1814—1815, 1817, 1826—1829, 1835, 1842, 1846—1889), arestantide nimekirjad (1818—1823, 1828). Toimikud ja kirjavahetus rae, Tartu komandandi, alammaakohtu jt võlgade, trahvide jm küsimustes (1751—1889). Missiivid (1779—1787, 1815, 1821, 1825, 1827, 1870—1887), väljaläinud kirjade kontseptid (1802—1836), kohtuasjade lauaregistrid (1821, 1857, 1870—1889).
Kohtutoimikud tsiviilasjades (1768—1889), kriminaalasjades (1760—1889).
Oksjoniraamat 1765—1767, arestantide ülalpidamiskulude raamat (1818—1823).
Raamatupidamisnöörraamatud sissetulekute ja väljaminekute kohta (1847—1885), kassa lauaregistrid (1847—1885). Deposiitraamatud (1796—1885 lünkadega).
Notariraamatud (1812—1889).