Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Rakvere foogtikohus - EAA.988
Wesenberger Vogteigericht
Везенбергский фохтейский суд

Materjal

Privileegide koopiad (1332–1550); Rootsi kuningate läänikirjade ja Tartu õuekohtu 1625–1695 otsuste ärakirjad (19. saj); Rakvere linna kaart (1798); linna määrused (1781–1875); kubermanguvalitsuse jt kõrgemate asutuste publikaadid ja korraldused (1744–1783, 1793–1888); Rakvere foogtikohtu ringkirjad (1800–1887) ja istungite protokollid (1781–1889, vaheaegadega); kodanike koosolekute protokollid (1839–1889, vaheaegadega); linnavolikogu istungite (1879–1902) ja Eestimaa statistikakomitee (1871–1883) protokollid; tõendid, lepingud, aruanded, nimekirjad, andmikud (1741–1889); toimikud üldküsimustes (1800–1887); tsiviil- (1797–1889) ja kriminaalasjade (1798–1888) toimikud; kohtuotsused (1830–1888); kirjavahetus kubermanguvalitsuse, kroonupalati, eraisikute ja teistega õigus-, sõjaväe, kaubandus- jm küsimustes (1763–1783, 1788–1889); missiivid
(1800–1879); registratuurraamatud (1799–1888).
Kassakolleegium: reglemendid ja protokollid (1835–1849); linna eelarved (1852–1878); kassaaruanded (1779–1884); maksuvalitsuse, foogtikohtu jt kirjad eelarve, maksude jm küsimustes (1836–1873); lauaregistrid (1836–1879); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1803–1878, 1886); arestantide ülalpidamiskulude raamatud (1873–1887); pensioniraamatud (1847–1878); leskedekassa raamatud (1854–1889); magasiraamatud (1828–1865); passiraamatud (1799–1874).
Korterikomisjon: protokollid (1831–1853); lepingud ja loendid (1805–1874); arhiiviregister (1837–1865); ringkirjad ja teated (1851–1875); eelarved (1854–1869); arved (1822–1874); kirjavahetus tsiviilkuberneri, foogtikohtu ja teistega majutusküsimustes (1815–1875); missiivid (1856–1863); sissetulnud kirjade registratuurraamat (1867–1879); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1805–1877).
Aktsiisikomisjon: kassaraamatud (1805–1862); aktsiisiraamatud (1791–1852).
Vaestekassavalitsus: kassaaruanded- ja raamatud (1793–1890); kirjad tsiviilkubernerilt, foogtikohtult ja teistelt vaestemaja ja toetuste küsimustes (1819–1888); missiivid (1819–1821); toetuse andmise raamatud (1844–1879); vaesustunnistused (1820–1888).Hindamiskomisjon: tsiviilkuberneri, foogtikohtu jt kirjad kinnisvarade hindamise küsimustes (1863–1879); missiivid (1864–1879); hindamislehed ja tabelid (1797–1802, 1821, 1863–1880).