Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Rakvere magistraat - EAA.3583
Wesenberger Magistrat
Везенбергский магистрат

Materjal

Tallinna asehalduskonna valitsuse korraldused ja publikaadid (1783–1797); magistraadi protokollid (1784–1793); lepingud, tõendid, volitused ja nimekirjad (1784–1797); toimikud (1783–1803); kirjavahetus Tallinna asehalduskonna valitsuse, linnafoogti, kohtute jt-ga (1784–1793); missiivid (1784–1796); raamatupidamisraamatud ja kassaaruanded (1784–1803); registratuurraamatud (1784–1789); tsiviil- (1784–1797) ja kriminaalasjade toimikud (1784–1795); kohtuotsuste kontseptid (1784–1796); hoolekande- ja pärandustoimikud (1784–1797); koopia Eestimaa majandusasehalduri ja Tallinna asehalduri Matthias von Porteni koostatud arvamusest Rakvere linna õiguste kohta (u 1690, koopia 1758); linnanõukogu korraldused ja sissetulnud kirjad (1788–1797); missiivid (1791–1795); kassaraamat (1787–1789); majaomanike nimekiri (1790).

Seonduv aines

EAM 187 — Rakvere linna ja mõisa kollektsioon, 54 s, 1594–1866.