Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu foogtikohus - EAA.1001
Pernauer Vogteigericht
Перновский фохтеийский суд

Materjal

Kõrgemate kohtu- ja valitsusasutuste määrused (1667–1873, 1883–1887); rae korraldused (1760–1769, 1771–1787, 1797–1807, 1819–1866); protokollid (1662–1889, vaheaegadega); andmikud ja nimekirjad välismaalaste, arestantide, kohtuasjade jm kohta (1746–1889); kohtuasjade üldtoimikud (1717–1759, 1786, 1788–1820); toimikud passide ja tunnistuste väljastamise (1755–1875), maksuvõlgade sissenõudmise (1784–1786), toiduainete, ehitusmaterjalide ja tööjõu maksumuse (1786–1877) ning abiellumislubade väljastamise (1767–1782) kohta; kirjavahetus Pärnu magistraadi, kohtuasutuste ja mõisaomanikega kohtupidamise, tunnistajate ülekuulamise, võlgade sissenõudmise, jooksikute tabamise jm kohta (1707–1889); missiivid (1784–1857); registratuurraamatud (1784–1889); volituste raamatud (1854–1858), (1865–1867, 1870–1875, 1883–1889); arhiiviregister (1887–1889); raamatupidamisraamatud (1824–1889); tsiviil- (1708–1889) ja kriminaalasjade
(1717–1889) toimikud; kauba- (1737–1889) ja ametikohtu toimikud (1742–1886);
kammerkohtu protokollid (1763–1768, 1831–1845); kruntide väljamõõtmise raamatud (1716–1757, 1801–1815); kammerkohtu toimikud (1755–1823, 1850–1885), sh krundiplaanid (1850–1881) ja ehitusprojektid (1875–1881); avaliku notari protokollid (1731–1853); toimikud (1728–1885), testamentide kontseptid (1846–1870); aruanded vekslite, lepingute ja obligatsioonide kinnitamise kohta (1843–1884); lepingute (1838–1889), võlakirjade (1838–1889, vaheaegadega) ja aktide koostamise tasu nöörraamatud (1838–1889); maksuraamatud (1817, 1819, 1820).