Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu magistraat - EAA.1000
Pernauer Magistrat
Перновский магистрат

Materjal

Vana-Pärnu kinnistusraamatud 1451–1599, ürikud (sattusid Pärnu rae arhiivi pärast Vana-Pärnu linna likvideerimist juba 17. saj I veerandil); asehalduskorra ajal linnas tegutsenud linnavolikogu ja linnanõukogu materjalid; privileegid ning omandiõiguslikud dokumendid ja nende koopiad 1492–1856; linnaraamatud (kinnisturaamatud, kodanikeraamatud, privileegide ärakirjad jms) 1507–1883; kuninga, senati, kindralkuberneride, õuekohtu jt ukaasid, määrused, patendid ja ettekirjutused 1627–1889; raeprotokollid, otsused, määrused 1583–1889; sissetulnud kirjad ja otsused foogtikohtult 1706–1877; väljaläinud kirjade missiivid ja kontseptid 1620–1872; andmikud ja aruanded kinnisvarade, elanike, finantside, kohtuasjade jm kohta 1713–1889; toimikud saatkondade, isikkoosseisu, asjaajamise, majanduse, linnamõisate, maksude, sõjaväe, elanikkonna, gildide ja tsunftide jm asjus 1627–1890; kohtutoimikud 1602–1889.
Kassakolleegium: eeskirjad ja instruktsioonid 1755–1860; kubermanguvalitsuse, rae jt ettekirjutused ja kirjad õigus-, maksu-, linnamõisate jm küsimustes 1756–1878; protokollid 1752–1879, lepingud 1743–1878, aruanded 1737–1743, 1747–1875, linna eelarved 1838–1879 jms.
Majutuskolleegium: korraldused ja eeskirjad 1753–1874; protokollid 1852–73; missiivid 1853–1874; väljaläinud kirjade kontseptid 1806–1817; eelarved 1851–1874; rahalised aruanded 1768–1874; materjalid asjaajamise, kinnisvarade, inventari ja isikkoosseisu kohta 1758–1875 ning majutusmaksu suuruse, tasumise ja kaebuste kohta 1741–1874; toimikud sõjaväe majutamise 1709–1874, nekrutite 1829–1874, kasarmute kohta 1755–1874; raamatupidamise raamatud 1756–1874 jms.
Tuletõrjekolleegium: tuletõrjemäärused 1765–1767; ettekirjutused ja kirjavahetus rae, kassakolleegiumi, politseikohtu jt-ga 1786–1879; protokollid 1774–1879; missiivid 1825–1863; toimikud asjaajamise, isikkoosseisu, finantside ja eeskirjade kohta 1760–1878; majaomanikelt võetava tuletõrjemaksu nimekirjad 1765–1878 ja toimikud 1714–1878; toimikud kustutusvahendite, tulekahjude ja pritsimaja kohta 1752–1883; tulekollete visitatsiooni protokollid 1706–1872; raamatud ja toimikud korstnate puhastamise kohta 1703–1882; raamatupidamisraamatud 1714–1879.
Aktsiisivalitsus: korraldused, eeskirjad, ringkirjad 1811–1861; protokollid 1781–1858; laekunud aktsiisimaksu ja müüdud õlle aruanded 1758–1853; toimikud ja kirjavahetus kõrtsinduse, aktsiisimaksu, viina väljaveo jm kohta 1783–1849; missiivid 1817–1857; väljaläinud kirjade kontseptid 1811–1855, raamatupidamisraamatud ja -dokumendid 1752–1763; pruulijate kompanii materjalid 1788–1803.
Linnanõukogule saabunud määrused, ettekirjutused, linnanõukogu protokollid, missiivid, toimikud jm 1787–1797; raeliikmete ja ametnike isiklikud dokumendid 1767–1845.