Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Paldiski foogtikohus - EAA.986
Baltischportsches Vogteigericht
Балтийско-Портский фохтейский суд

Materjal

Publikaadid ja määrused (1795–1887); foogtikohtu (1815–1888), vaeslastekohtu (1784–1801), kodanikkonna eestseisuse ja kodanike koosolekute (1872–1883) ning Paldiskisse sissekirjutamise (1860–1872) protokollid.
Andmikud ja nimekirjad elanikkonna (1786–1878), kaubanduse ja käsitöönduse revideerimise (1879–1886), kohtuprotsesside arvu (1860), sõjaväekohuslaste ja puhkusele lastud sõjaväelaste (1848–1885) kohta.
Kõrgemalt poolt tulnud korraldused ja kirjavahetus haldus- ning õigusküsimuste (1776–1899), kaubanduse ja tööstuse kontrollimise (1811–1879), sadama korrastamise (1852–1880), laevade lasti maksustamise, kaupade edasimüügi ja laevaõnnetuste (1813–1889), raudtee (1868–1883), kinnisvara ostu, müügi, rendi ja maksustamise (1809–1887), väeteenistuse ja sõjaväe majutamise (1785–1889), kogukonda sisse- ja sealt väljakirjutamise ning isikuttõendavate dokumentide väljastamise (1796–1890), sotsiaalhoolekande (1836–1889), kohutmenetluse ja -korralduse (1810–1889), koolide (1821–1879), tervishoiu (1816–1883), kirikute (1782–1887), foogtikohtu koosseisu (1847–1885) ning finantsküsimuste
(1806–1889) kohta.
Tsiviil- (1804–1895) ja kriminaalasjade (1787, 1831–1888) kohtutoimikud.
Kauplemistunnistused (1833–1839); ostu-müügi, kinke-, adopteerimis- jm lepingud (1774, 1835–1860, 1878–1883); linnakodanike vandetõotused (1872–1885); tunnistused (1868–1889); Paldiski linna seltskondliku ühingu põhikiri (dateerimata).
Passide (1836–1878) ja kaubalaevade lasti (1863–1879) registreerimise ning kinnisvarade maksustamise raamatud (1872–1879).
Missiivid (1804–1888); kohtutoimikute registrid (1867–1876); lauajuhendid (1833–1887); sissetulnud ja väljaläinud kirjade registrid (1867–1890); arveraamatud (1809–1890); eelarved (1835–1881); kassaaruanded (1838–1872).