Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Paide magistraat - EAA.990
Weissensteinscher Magistrat
Вейсенштейнский магистрат

Materjal

Publikaadid ja kirjad Tallinna asehalduskonna valitsuselt, kroonupalatilt jt-lt kaubanduse, finantside, posti jm küsimustes 1791–1796; väljavõte kohtuprotokollist, kirjad linnafoogtilt, linnakodanikelt jt-lt 1786; kirjad kubermangumagistraadilt ja linnafoogtilt 1790–1797; kohtuprotokoll 1791; aruanded 1809–1840.