Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Narva foogtikohus - EAA.1680
Narvaer Vogteigericht
Нарвский фогтейский суд

Ajalugu

Ukaasid, manifestid, korraldused, resolutsioonid (1801–1802); protokollid ja protokollide fragmendid (1656–1883), protokollide registrid (1760–1864, vaheaegadega); otsuste raamatud (1665–1793, vaheaegadega); kohtusse antud asjade spetsifikatsioon (1735); istungite lehed (1781–1790); aruanded menetletud kohtuasjade (1842–1847) ja trahvirahade (1658–1703) kohta; kohtuprotokollid, kohtuasjade nimekiri, kaebajate ja kaebealuste palve- ja seletuskirjad, arved jm (1632–1805); Eestimaa kubermanguvalitsuse ringkiri, väljavõtted protokollidest, kirjavahetus Eestimaa kubermanguvalitsusega ja teistega Baltimaades läbiviidava kohtureformi asjus (1861–1890); kirjavahetus Narva magistraadi ja teistega kohtuasjade, palve- ja kaebekirjade üle (1651–1884); toimik maksmata
majutusmaksu sissekasseerimise kohta (1823–1826); arstlikud tunnistused (1738);
väljaläinud kirjade register (1742–1745); lahendatud kohtuasjade register (1773–1813,
vaheaegadega); kohtusse antud ja lahendamisel olevate kohtuasjade register (1781, 1797); kriminaal- (1871–1876) ja tsiviilasjade register (1875–1887); trahvirahade kassaraamat (1770–1790); kohtuasjade toimikud (1678–1884).