Fondiloend

Narva magistraat - EAA.1646
Narvaer Magistrat
Нарвский магистрат

Materjal

Privileegide originaalid, koopiad ja registrid (1374–1723), sh koopia 1345. a Narva privileegist; kuninglikud resolutsioonid, ürikud ja kirjad (1582–1701); ukaasid, ringkirjad ja ettekirjutused (1665–1886); rae protokollid ja protokollide registrid (1600–1888); magistraadi otsused, instruktsioonid ja teadaanded (1622–1872); kirjavahetus magistraadi esindajatega Peterburis ja Moskvas linna õiguste ja huvide kaitsmise asjus (1724–1780); linna põhikord (1608, 1619, 1837, 1840).
Kirjavahetus valitsusasutuste jt magistraatidega (1602–1724); supliigid Rootsi kuningatele (1606–1703), Peeter I-le (pärast 1708. a), kindralkuberneridele (1625–1700) ja Narva magistraadile (1595–1720); supliikide register (1621–1720); lepingud, volitused ja tunnistused (1657–1716); aruanded linnas elavate pärisorjade (1794), kaupmeeste, käsitööliste jt linlaste arvu kohta (1803); maksumaksjate (1649–1703), elanike (1666–1832), magistraadi ametnike ja linnaelanike (1721–1725), 08.06.1705 vangistatud ja Moskvasse viidud linnaelanike jt (1706–1707) nimekirjad; Moskvast, Vologdast ja Peterburist Narva tagasi
pöördunud elanike (1716–1721), linna saksa ja soome rahvusest elanike (1716–1721), linnatalupoegade, -mõisate ja -maade (1724) nimekirjad; hingeloendid (1782–1858, vaheaegadega); toimikud truudusevande (1688, 1704, 1881) ja kodanikuõiguse andmise (1722) ning passide väljaandmise kohta (1707–1876); statistilised aruanded ja andmed linna kohta (1716–1769, 1807–1878); finantsaruanded (1596–1883); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1584–1883); maksumaksjate nimekirjad (1649–1703); kirjavahetus
maamaksu kohta (1705–1821); aktsiisimaksu laekumise raamatud (1662–1868),
andmed õllepruulimise ja kõrtside kohta (1662–1734).
Linnamõisate (Samokrassi, Vallisaare, Vaasa, Kudruküla, Päite) aruanded sissetulekute ja väljaminekute kohta (1720–1756, 1820, 1821); arved (1673–1674, 1678–1683); kirjavahetus nende rentimise, maade mõõtmise ja talupoegade olukorra kohta (1623–1863); Samokrassi (1688–1802, vaheaegadega), Vaasa (1696–1701, vaheaegadega), Vallisaare (1698–1740, vaheaegadega); Kudruküla (1744, 1805) ja Päite (1802) mõisa vakuraamatud.
Toimikud linna ehitustegevuse, kruntide müügi, hoonete ehitamise ja parandamise kohta (1682–1689), sh toimik saeveski ehitamise kohta (1722).
Arstide tõendid (1675–1780); koolera jt nakkushaiguste vastu võitlemise eeskirjad (1716–1831); toimikud apteekide avamise (1748–1758, 1831) ja revideerimise (1729, 1759); linna sõjaväehaigla (1829) ja linnahaigla (1831–1869) kohta.
Tulekaitse määrused (1698, 1691, 1698, 1700, 1725, 1804); aruanded linna tulekassa sissetulekute ja väljaminekute kohta, toimik 05.06.1659 Narva tulekahju kohta ja annetuste raamatud tulekahju tagajärjel kannatada saanud isikute abistamiseks (1659–1661).
Kaubanduseeskirjad ja -korraldused (1618–1726); raamatud; toimikud ja kirjavahetus soola, tubaka, vilja, lina, kanepi, alkohoolsete jookide ja metsaga kauplemise kohta (1602–1881); turuhinnad (1705–1873); ettepanekud Narva sadama kaudu toimuva väliskaubanduse parandamiseks (1826); tollieeskirjad (1648–1719).
Toimikud seltside (Gesangverein, Harmonie, Lyra, käsitööliste selts) põhikirjade kinnitamise
ja ajalehtede (Wochenanzeiger, Narvsche Stadtblätter) väljaandmise kohta (1833,
1861–1868); keelatud raamatute nimekiri (1843–1871).
Portooriumiraamatud (1662–1699, vaheaegadega); laevade register (1702–1703); deklaratsioonid (1781–1874) ja tunnistused (1687–1704); teated laevade randumise ja avariide kohta (1877–1888); kiprite raportid, žurnaalid ja tõendid laevalaadungite kohta (1675–1704, 1793–1798, 1801–1804); andmed laevade ehitamise kohta (1761–1878); lepingud laevameeskonnaga, kirjavahetus kaptenitega laevaõnnetuste kohta (1805–1873); vanemlootside instruktsioon (1727–1828), aruanded, ettekanded ja toimikud laevade, lootside, meteoroloogiliste olude (1800–1829, 1874–1876), laevasõiduteede seisukorra (1727–1878), navigatsiooni ettevalmistamise (1759–1765), majakate, tule, paakide (1727–1746, 1848)
ja sadama ehitamise (1761–1878) kohta; sõjaväe toitlustus- ja majutuskulude aruanded (1675–1681); linna kaitsmiseks antud materjalide nimekiri (1655, 1656, 1700).
Toimikud kalastuskohtade rendile andmise (1781–1871), kalurite, kalapaatide, laevade (1787–1792), kalastusõiguse (1829–1839) kohta; andmed õllepruulimise ja kõrtside kohta (1662–1734).
Kirjavahetus korjanduse korraldamise kohta koolide ehitamiseks (1771), kreiskooli progümnaasiumiks muutmise (1863), navigatsioonikooli asutamise (1867), õpetajate kohalemääramise kohta; andmed koolide põhikirjade kohta (1724); kirikuvisitatsioonide protokollid, kiriku arved (1584–1719), andmed ehitustööde, remondi, korjanduste, pastorite valimise ja vallandamise, Päite mõisa reduktsiooni (1767) kohta; kirikueestseisjate määrus (1667, 1682, 1829).
Aruanded vaestemaja sissetulekute ja väljaminekute kohta (1621–1867), vaestemaja ning hospidali arved (1623–1698); Karl XI resolutsioon vaeste hoolekande kohta ja väljavõtted Narva konsistooriumi protokollidest (1663–1682).
Kinnisvara ostu-müügi ja rendilepingud (1581–1883); testamendid (1614–1646); lepingute raamatud (1661–1687); magistraadi poolt antud tõendid ja tunnistused (1622–1872, vaheaegadega).
Ametnike teenistustoimikud (1758–1840) ja -kirjad (1731–1771, 1807–1863); registratuurraamatud (1640–1871); sissetulnud ja väljaläinud kirjade registrid ning kontseptid (1640–1866, vaheaegadega); lauaregistrid (1808, 1857, 1871). Ingerimaa, Narva linna ning linnamõisate kaardid ja plaanid (1649–1898); Narva kirikute ja majade ehitusprojektid (17.–19. saj).
Arhivaar Šmakovi kogutud materjalid: kirjad sugulastelt, ilmavaatlused, võlakirjad, kaubaraamatud (1743–1775); arhiivinimistud (1830–1889); Narva linnaarhiivis 1919. a koostatud arhiivinimistu; Leningradi oblasti ajalooarhiivis 1951. a koostatud nimistu.
Ehituskolleegium: protokollid (1639–1881); eeskirjad ja väljakirjutused rae protokollidest (1728–1743); kinnisvara ostu-müügi lepingud ja väljakirjutused ehituskolleegiumi protokollidest (1673–1702); krundiplaanid ja -kirjeldused (1680–1727); andmed raekoja (1656–1701), börsihoone (1698–1703) jt hoonete ehitamise ja remondi kohta, eelarved ja remondiarved (1656–1703); linna kruntide register (1747–1753); aruanded linna kinnisvara kohta (1859); kirjavahetus Narva politseivalitsusega majade ehituse ja remondi kohta (1859); arved Narva ja Ivangorodi vahelise silla ehitamise kohta (17. saj).
Korterikomisjon: protokollid (1818–1819, 1831, 1855, 1862); toimikud ja kirjavahetus siseministeeriumi, Peterburi tsiviilkuberneri, Narva rae jt-ga vägede majutamise, varustamise, hoonete remondi jm küsimustes (1835–1867); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1809–1871).
Käsitöökolleegium: protokollid (1654–1700, 1715, 1721–1795, 1809); mütsitegijate (1622–1785), seppade (1656, 1725–1785), kingseppade (1701–1786), pottseppade (1704), rätsepate (1731, 1775, 1786), pagarite (1764–1786), kiviraidurite (1771), korstnapühkijate (1775), parukategijate (1775), nööbitegijate (1784), lihunike (1785–1786) tsunfti põhikirjad; toimikud
ja kirjavahetus lossifoogti, rae ja käsitöölistega kohtuasjade ja tsunftide küsimustes
(1637–1688, 1704–1794); tsunftide, käsitööliste ja alammeistrite nimekirjad (1706, 1731); meistri- ja sellitunnistused (1726–1801).
Kirikukolleegium: protokollid (1801–1815, 182–1829); vaimulikele antud kuninglikud privileegid (1638, 1650); Hedvig Eleonora plakat kirikupühade tähistamise kohta (1672); aruanded kirikute sissetulekute ja väljaminekute kohta (1724–1739); väljavõtted rae, linnakonsistooriumi, kirikukolleegiumi jt asutuste protokollidest (1722–1754); kirjavahetus saksa kirikule kuuluva Päite mõisa rendile andmise kohta (1684–1813); Päite kirikumõisa rendilepingud (1748–1801) ja vakuraamat (1801, 1802), senati ukaasid (1733–1836); kirjavahetus pastorite valimise ja muis küsimustes (1730–1829); kirikute ja kirikule kuuluvate hoonete ehitus- ja remondiarved ning -plaanid (1724–1833); Päite mõisa piiride ja maade kirjeldus (1790); vakuraamatud (1638–1823); Narva konsistooriumi materjalid (1642–1704).
Täidesaatev kolleegium: otsused võlgade sissenõudmise kohta (1699–1703); oksjonikviitungid ja arved (1702–1703).
Tsensuurikolleegium: protokollid (1669–1674).
Kohtupidamine: ringkirjad, kirjavahetus (1644–1889); väljakirjutused protokollidest, hagejate ja kostjate avaldused ja seletused (1489–1889); kohtule esitatud võlakohustused ja obligatsioonid (1593–1669); tsiviil- (1597–1889), kriminaal- (1644–1889) ja hoolekandeasjade (1654–1889) toimikud; protsessitoimikud (1597–1725); kohtuasjade registrid.

Seonduv aines

EAA 3248 — *Perekond Pöppelmann, 47 s, 1595–1718.
EAA 3249 — *Perekond Sutthoff, 88 s, 1699–1903.
EAA 3252 — *Dirich Wernecken, 3 s, 1767–1727.

Kirjandus

Dirk-Gerd Erpenbeck, Enn Küng. Narvaer Bürger- und Einwohnerbuch 1581–1704. (Veröffentlichungen der Forshungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, 64). Dortmund 2000.
D.-G. Erpenbeck, Roland Seeberg-Elverfeldt. Narva 1581–1721: Quellen zur Geschichte der Stadt in schwedischer Zeit. (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, 47). Dortmund 1993.
Teatmik Narva Linnaarhiivi fondide ajaloost = Справочник об истории фондов Нарвского городского архива. Koostanud. Ljudmila Rakova. Narva: Narva Linnaarhiiv, 1997.
Сборник статей Нарвского музея. Narva: Narva Muuseum, 1999.