Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kuressaare magistraat - EAA.1005
Arensburger Magistrat
Аренсбургский магистрат

Materjal

Privileegide (alates 1500. a-st) ärakirjad, väljavõtted ning kinnituskirjad (17. saj – 1765); statuudid ja linnamäärused (1687–1875); kõrgemalseisvate organite korraldused ja eeskirjad (1646–1886); rae korraldused, otsused, määrused, tõendid ja lepingud (1631–1889); raeprotokollide originaalid, koopiad ja väljavõtted (1666–1786, 1788, 1791, 1795–1888); aasta- ja statistilised aruanded (1858–1889); andmikud ja nimekirjad kodanike, kinnistute, korstnate, tulekustutusvahendite, nekrutite, rõugete panemise jm kohta (1699–1847).
Toimikud linnamääruste, linnavarade haldamise, raeliikmete ja oldermannide valimise, kaubanduse, raeteenistujate, koguduste, Manasseini revisjoni, randunud laevade, koolide jm kohta (1746–1889); kirjavahetus Liivimaa kuberneri, kroonupalati, kodanike ja teistega kaubanduse, administratiiv- ja kohtuasjade, privileegide jm küsimustes (1634–1888); tsiviil- (1663–1890) ja kriminaalasjade (1722–1889) toimikud; hoolekandetoimikud (1758–1889); ametikohtu protokollid (1850–1851). Missiivid (1772–1777, 1782, 1788, 1871–1882), lauaregistrid (1860–1889), väljaläinud (1864–1886) ja sissetulnud (1701–1806) kirjade registrid; vabatahtliku tuletõrjeühingu kassaraamat (1867–1923).
Kassakolleegium: eeskiri (u 1876); protokollid (1809–1874); eelarved, aruanded, andmikud ja nimekirjad (1774–1881); gildide registrid (1825–1863); toimikud eelarve, aruandluse, kinnisvara maksustamise jm kohta; sissetulnud kirjad Liivimaa kroonupalatist, raelt jt-lt sissetulekute ja väljaminekute küsimustes (1771–1881); missiivid (1816–1880); registrid (1816–1858); teenistuslehed (1850–1870); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1689–1889), sh pensionide, kaalude ja mõõtude tempelmaksu, vahialuste ülalpidamiskulude, linnahaigla, vaestemaja ning koguduste sissetulekute ja väljaminekute raamatud; krundimaksu nimekirjad.
Majutuskolleegium: eeskirjad (1804–1841); protokollid (1809–1873); aastaaruanded (1821–1836); toimikud majutamise, varustamise, kindluse ümberehitamise, kasarmute jm kohta (1792–1889); kirjavahetus rae, linna komandandi, Liivimaa kubermanguvalitsuse, gildide jt-ga majutamise, ehitiste, remondi jm küsimustes (1806–1877); missiivid (1827–1837); registrid (1831–1837); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1794–1854).
Maksuvalitsus: eeskirjad (1875–1890); maksujaotusaruanded (1784–1880); toimikud maksuvabastuste ja kruntrendi küsimustes (1849–1879); oklaadiraamatud (1865–1867); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1769, 1784–1878).
Aktsiisivalitsus: ringkirjad (1863); protokollid (1851); aktsiisimaksu laekumise aruanded (1798–1850); toimikud maksude ja kõrtside kohta (1837–1879); kirjavahetus (1850–1877); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1794–1883), sh aktsiisimaksu laekumise raamatud (1794–1796, 1817–1863).
Notari kantselei: dokumentide ja lepingute kinnitamise raamatud (1842–1889); lepingud ja maksukohustused (1698–1871, 1701–1833); raamatupidamisraamatud (1856–1876).