Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Haapsalu magistraat - EAA.992
Hapsaler Magistrat
Гапсальский магистрат

Materjal

Privileegid ja nende kinnituskirjad 1279–1665 (ärakirjad 18.–19. saj); põhikirjad ja määrused 1742–1872; kõrgemalseisvate organite korraldused, ringkirjad 1595–1889; raeistungite protokollid 1591–1877 (lünkadega); aruanded, andmikud 1725–1877, elanike ja kruntide nimekirjad 1658, 1779–1870; raeliikmete teenistuslehed 1839–1887; lepingud 1686–1876; toimikud üldküsimustes 1744–1878; kirjavahetus kõrgemalseisvate organite ja eraisikutega 1643–1889; seletuskirjad ja lisad tsiviil- ja kriminaalküsimustes 1602–1889; kohtutoimikud nõudeasjades 1692–1889, oksjoniasjades 1757–1889; pärandusasjades 1846–1889, testamentide küsimustes 1747–1789, eestkoste küsimustes 1801–1880, lapsendamisasjades 1879–1889; kriminaaltoimikud 1688–1889; kohtuotsused 1663–1888; Haapsalu Lossikohtu protokollid 1643–1651; kassakolleegiumi protokollid 1781–89, eelarved 1853–1877, kassadokumendid 1631–1889, magasiaida raamatud 1790–1865, passiraamatud 1834–1864; Majutuskolleegiumi raamatupidamisraamatud 1868–1875; linnanõukogu istungite protokollid 1788, 1790, 1792–1797; linnafoogti kirjavahetus kuberneri, rae, Tallinna Politseivalitsuse ja teistega viljamüügihindade, vahistatute ja muudes küsimustes 1783–1784, 1789–1792 (sissetulnud kirjad 1783–1784 vt 992-1-528), arveraamatud 1785–1795, vangide nimekiri 1786–1793, missiivid 1791, 1794, toimik sildade ja teede järelvalve kohta 1785. a; linna vaeslastekohtu protokollid 1784–1790; kinnisvara hindamise komisjoni protokollid 1866. a; linnavolikogu istungite protokollid koos kaaskirjadega kubernerile 1878. a; missiivid 1784–1889; registratuurraamatud 1789–1889.


Seonduv aines

Eestimaa Rüütelkond f 854 (Haapsalu privileegide ja nende kinnituskirjade ärakirju).
Eestimaa kubermanguprokurör f 21 (21-1-1029..1070, 1084..1087, 2325) — Haapsalu magistraadi kohtuistungite, kohtuasjade, vahistatute ja kohtukulude aruanded ning magistraadiliikmete võimu kuritarvitamisega seotud kohtutoimikud 1814–1886; Eestimaa Ülemmaakohus f 858 (Haapsalu Magistraadi liikmete teenistuslehed 19. saj); Haapsalu maksuvalitsus f 2967; Haapsalu Linnavalitsus f 2583, Haapsalu Linna Vaeslastekohus f 3826.