Fondiloend

Haapsalu magistraat - EAA.992
Hapsaler Magistrat
Гапсальский магистрат

Materjal

Privileegid ja nende kinnituskirjad 1279–1665 (ärakirjad 18.–19. saj); põhikirjad ja määrused 1742–1872; kõrgemalseisvate organite korraldused, ringkirjad 1595–1889; raeistungite protokollid 1591–1877 (lünkadega); aruanded, andmikud 1725–1877, elanike ja kruntide nimekirjad 1658, 1779–1870; raeliikmete teenistuslehed 1839–1887; lepingud 1686–1876; toimikud üldküsimustes 1744–1878; kirjavahetus kõrgemalseisvate organite ja eraisikutega 1643–1889; seletuskirjad ja lisad tsiviil- ja kriminaalküsimustes 1602–1889; kohtutoimikud nõudeasjades 1692–1889, oksjoniasjades 1757–1889; pärandusasjades 1846–1889, testamentide küsimustes 1747–1789, eestkoste küsimustes 1801–1880, lapsendamisasjades 1879–1889; kriminaaltoimikud 1688–1889; kohtuotsused 1663–1888; Haapsalu Lossikohtu protokollid 1643–1651; kassakolleegiumi protokollid 1781–89, eelarved 1853–1877, kassadokumendid 1631–1889, magasiaida raamatud 1790–1865, passiraamatud 1834–1864; Majutuskolleegiumi raamatupidamisraamatud 1868–1875; linnanõukogu istungite protokollid 1788, 1790, 1792–1797; linnafoogti kirjavahetus kuberneri, rae, Tallinna Politseivalitsuse ja teistega viljamüügihindade, vahistatute ja muudes küsimustes 1783–1784, 1789–1792 (sissetulnud kirjad 1783–1784 vt 992-1-528), arveraamatud 1785–1795, vangide nimekiri 1786–1793, missiivid 1791, 1794, toimik sildade ja teede järelvalve kohta 1785. a; linna vaeslastekohtu protokollid 1784–1790; kinnisvara hindamise komisjoni protokollid 1866. a; linnavolikogu istungite protokollid koos kaaskirjadega kubernerile 1878. a; missiivid 1784–1889; registratuurraamatud 1789–1889.


Seonduv aines

Eestimaa Rüütelkond f 854 (Haapsalu privileegide ja nende kinnituskirjade ärakirju).
Eestimaa kubermanguprokurör f 21 (21-1-1029..1070, 1084..1087, 2325) — Haapsalu magistraadi kohtuistungite, kohtuasjade, vahistatute ja kohtukulude aruanded ning magistraadiliikmete võimu kuritarvitamisega seotud kohtutoimikud 1814–1886; Eestimaa Ülemmaakohus f 858 (Haapsalu Magistraadi liikmete teenistuslehed 19. saj); Haapsalu maksuvalitsus f 2967; Haapsalu Linnavalitsus f 2583, Haapsalu Linna Vaeslastekohus f 3826.