Fondiloend

Rasina algkool - EAA.5331

Ajalugu

1765. a. Liivimaa kindralkuberner Georg von Browne’i poolt väljaantud koolipatendi kohaselt asutati Võnnu kihelkonnas rida koole, sealhulgas ka Rasina külakool.
1866 – Rasina vallakool.
1870. a. ehitati koolile uus maja.
1918. a. kool sõja tõttu ei töötanud.
1919. a. reorganiseeriti Rasina vallakool Rasina algkooliks, ülalpidajaksRasina vald.
Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi muudeti enamus algkoole 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks.
1944 - 1949 – Rasina Mittetäielik Keskkool.
1949 – 1962 – Rasina 7-klassiline Kool.
1962. a., seoses üleminekuga 8-klassilisele haridusele, muudeti 8-klassiliseks kooliks.
1962 - 1988 – Rasina 8-klassiline Kool.
1988 – 2000 - Rasina Põhikool.
2000. a. reorganiseeriti algkooliks.
2005.a. suleti õpilaste vähesuse tõttu.

Materjal

Algkooli lõputunnistuste ärakirjad (1944).

Seonduv aines

Kooli materjale aastatest 1944-1962 leidub ka Valga Maa-arhiivis asuvas Põlva rajooni koolide koondfondis.