Fondiloend

Aosilla algkool - EAA.5329

Ajalugu

Aosilla algkooli asutamise ja varasema eksisteerimise kohta täpsed andmed puuduvad. 1919/1920 õppeaastal töötati kolmeklassilise algkoolina, ülalpidajaks Laius-Tähkvere vald.
Kuna tegemist oli üksiku, metsadega piiratud kooliga, oli õpilaste arv Aosilla koolis väike ja õpilasi võeti vastu üle aasta.

1929./30. õ.-a. töötas Aosilla Algkoolis 4 klassi, 1932/33 aastast lisandus V klass.

Peale Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi reorganiseeriti enamus algkoole 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks, Aosilla algkool jäi töötama 4-klassilisena.
1941. a. kinnitatud Tartumaa koolivõrgus 1941./42. õppeaastaks Aosilla Algkooli enam ei ole.Materjal

Tartu Maavalitsuse Haridusosakonna ja Tartu Maakonna Täitevkomitee Rahvahariduse Osakonna ringkirjad ja kirjavahetus (1939-1941), hoolekogu- ja lastevanemate koosolekute protokollid (1924-1941), õpilaste nimekirjad (1919-1940), lõputunnistuste ärakirjad (1941), õpilaste eksamitööd (1941) ja kassaraamat (1923-1941).