Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Umbusi algkool - EAA.5328

Ajalugu

1765. a andis kindralkuberner G. Browne välja koolipatendi, mis nägi ette kooli asutamise igas vähemalt viie adramaa suuruses mõisas ja kihelkonnakooli asutamise igas kihelkonnas.
Põltsamaa kihelkonnas avati patendijärgselt mitmed külakoolid. 1766. a. kirikuvisitatsiooni andmetel töötas Vana-Põltsamaa mõisas Annikvere külakool, Umbusi külas oli samuti kavatsus kool avada, kuid koolimaja ei saanud valmis.
1786. a. visitatsiooniprotokolli andmete põhjal töötas kool ka Vana-Põltsamaa mõisa Umbusi külas ühes talumajas. Samas külas töötas veel teinegi külakool, mis kuulus Uue-Põltsamaa mõisale – nn. Punsu kool.
Sajandivahetusel, 1900. a. ühendati Uue-Põltsamaa Umbusi (Punsu) kool Vana-Põltsamaa Umbusi kooliga.
1919. a. reorganiseeriti Umbusi vallakool Umbusi algkooliks, ülalpidajaks Vana-Põltsamaa vald.
1930. a. lisandus Umbusi Algkoolis V klass ja järgmisest õppeaastast alates töötati VI-klassilise algkoolina.
Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi muudeti enamus algkoole 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks.
1944 - 1949 – Umbusi Mittetäielik Keskkool.
1949 – 1962 – Umbusi 7-klassiline Kool.
1957. a. ehitati koolile uus maja.
1962 – 1964 - Umbusi 8-klassiline Kool.
1964 – 1971 - Umbusi Algkool.
Suleti alates 1971/72 õppeaastast.
Umbusi Algkool avati uuesti 17.septembril 1990. a. ja suleti taas 1. sept. 1997. a vähese õpilaste arvu tõttu.

Materjal

Hoolekogu- ja lastevanemate koosolekute protokollid (1936-1951), õpilaste nimekirjad (1924-1937), õpilasteraamat (1938-1948) ja lõputunnistused (1943).