Fondiloend

Ranna algkool - EAA.5321

Ajalugu

Esimesed külakoolid Kodavere kihelkonnas asutati Liivimaa kindralkuberner Georg von Browne’i poolt 1765. a. väljaantud koolipatendi põhjal.
Suurem koolide asutamine langes 19. saj. algusesse. Ranna Algkooli otsesteks eelkäijateks olnud Sassukvere- ja Raatvere vallakoolid asutati 1809. a.
1892. a. ehitati Raatverre uus koolimaja.
Raatvere vallakool jätkas 1919. a tegevust neljaklassilise- ja Sassukvere vallakool kaheklassilise algkoolina, ülalpidajaks Ranna vald.
1923./24. õ.-a. alates ühendati mõlemad koolid ühtseks Ranna Algkooliks, kool viidi üle Ranna mõisahoonesse. Paralleelselt jäi töötama I-II klass Raatvere kooli ruumides.
1926-1944 –Ranna Algkool, töötas VI klassi. Alates 1927./28. õppeaastast lõpetasid töötamise Raatveres asuvad paralleelklassid.
Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi muudeti enamus algkoole 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks.
1944./45. õ.-a. alates töötati Ranna Mittetäieliku Keskkoolina, hiljem 7-klassilise- ja 8-klassilise koolina.
Ööl vastu 29.augustit 1980. a. põles Ranna koolimaja maha ja kool lõpetas tegevuse.

Materjal

Aruanded, ringkirjad, eelarved, määrused, juhendid, kirjavahetus (1899-1944), hoolekogu- ja pedagoogilise nõukogu protokollid (1926-1945), Sassukvere- ja Raatvere kooli õpilaste nimekirjad (1876-1921), hinneteraamatud (1926-1938), Raatvere- ja Sassukvere kooli päevaraamatud (1896-1918), Sassukvere-, Raatvere- ja Ranna kooli klassipäevikud (1891-1945), lõputunnistuste ärakirjad (1922-1943), õpilaste hindamislehed (1920-1925), terviselehed (1921-1922;1934-1941), mitmesugused registratuur- ja raamatupidamisraamatud (1919-1943), kooliraamatukogu raamatute nimekiri, õppevahenditest Euroopa kaart ja Trostnikovi atlas vene keele õppimiseks