Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Peeter Järvelaid, õigusteadlane - EAA.5305
Пеэтер Ярвелайд

Ajalugu

Eesti õigusteadlane ja õigusajaloolane (snd 28.11.1957 Tallinn). A: Mari Järvelaid.
1976. a lõpetas Petseri 2. keskkooli (vt *Petseri ühisreaalgümnaasium). 1976–1981 õppis Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas (vt *Tartu Ülikool); 1981–1984 TRÜ riigi ja õiguse teooria ja ajaloo kateedri aspirant; õigusteaduste kandidaat (1990), täiendanud ennast Saksamaal, Rootsis ja Soomes.
1981. a alustas tööd Tartu ülikoolis, alates 1992. a-st Tartu ülikooli õigusteaduskonna Eesti õiguse ajaloo korraline professor ning 1993–1997 Tartu ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse instituudi korraline professor (Eesti õiguse ajaloo õppetooli juhataja); 1997–2000 EV justiitsministeeriumi nõunik ja professor Tallinna bakalaureuse erakooli õiguse ja juhtimise kõrgemas kolledžis; 2000–2003 Akadeemia Nord õigusajaloo ja -õigusteooria õppetooli juhataja ja 2003. a-st õigusteaduskonna dekaan; 2003–2005 Sisekaitseakadeemia rektor; 2005 a Eesti mereakadeemia teadus- ja arendusprorektor; 2006–2007 Eesti mereakadeemia rektori kohusetäitja, alates 01.09.2010 Tallinna ülikooli professor.
Mitme rahvusvahelise komisjoni ja ühingu liige.
Peamised uurimisteemad: Eesti ja Euroopa õigusajalugu ning juriidilise hariduse ajalugu, avaldanud üle 50 teadustrükise. Teadusväljaannete „Eesti õigusteaduse allikad“ ja „Studia iuridico-historica Estonica“ väljaandmise algataja.

Materjal

Liikmekaardid ja tõendid (1979–1991); vara-, majandus- ja elukondlikud dokumendid, reisi- ja maksedokumendid, hinnakirjad, piletid, kohtumaterjalid talukoha Põdra nr 2 ostu-müügi asjus (1990–1995).
Artiklite ja ettekannete käsikirjad ja märkmed (1983–1996); avaldatud artiklite loetelu (1984); diplomi- ja kursusetööde retsensioonid (1983–1996); Eesti õiguse ajaloo õppetooli loomise ja juhtimisega seotud materjalid: käskkirjad, tööplaanid, aruanded jm, materjalid õppe- ja teadustöö korraldamise kohta, aineprogrammid, loengute kavad (1945–1998).
Isiklik ja ametialane kirjavahetus Eesti ja välismaa kolleegide ja tuttavatega (1984–1997).
Välisülikoolide õigusteaduskonna teadlaste artiklid õigussüsteemide kohta, õppekavad (1945–1996), väiketrükised, ajalehed ja ajaleheväljalõiked teaduse, kultuuri ning poliitiliste teemade kohta (1980–1998); üliõpilaste referaadid, diplomi- ja magistritööd (1987–1996).
Perekonnaliikmete dokumendid: omavaheline kirjavahetus, laste luuletused, joonistused.

Seonduv aines

TÜR KHO 143 — Peeter Järvelaid, 141 s, 1978–2002.

Kirjandus

EE 14, lk 118.
ETBL I, lk 488–489.