Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Üliõpilaste Seltsi Ameerika Ühendriikide koondus - EAA.5302

Materjal

Vastavalt Eesti Ajalooarhiivi ja Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) Vilistlaskogu lepingule 01.10.1998 kuulub see arhiiv EÜS-i vilistlaskogule. Juurdepääsupiiranguga arhivaalide kasutamiseks annab loa EÜSi VK , J. Tõnissoni 1, Tartu

Juurdepääsupiiranguga on arhivaalid 22, 23, 25, 29, 32, 34, 38, 96, 110, 111, 113, 167, 195, 201, 203. Piirang kehtib kuni 01.10.1023.

EÜS-i kodukord (1933) ja kirjavahetus selle arhiivi saabumise kohta. Peakoosoleku protokoll ja liikmete nimekiri (1951). Erakoosolekute protokollid ja liikmeksastumise sooviavaldused (1952—1954, 1969—1970). Koosolekutest ja üritustest osavõtjate raamat (1950—1968).
Kroonika (1950—1961). Ajaloolised ülevaated EÜS-i ja EÜS-i Ameerika Koonduse tegevusest (1961—1979).
Vanematekogu USA grupi, ajalootoimkonna ning liikmete isiklik kirjavahetus (1949—1984).
Liikmete teadusartiklid ja referaadid (1969—1973).
Laiendatud eestseisuse esimehe ringkirjad, protokollid ja kirjavahetus (1948—1977). Liikmete elulood (1951—1965). Abiesimehe kirjavahetus, ringkirjad ja protokollid (1956—1960).
Kirjatoimetaja kirjavahetus, ringkirjad ja protokollid (1950—1975). Abikirjavahetaja kirjavahetus (1950—1964).
Laekuri aruanded, eelarved ja kassaraamatud (1952—1974). Kuludokumendid (1966—1974). Kirjavahetus (1967—1974). Abilaekuri kirjavahetus ja kassadokumendid (1955—1973).
Vanamehe kirjavahetus (1950—1955).
Arhivaari kirjavahetus ja arhivaalide nimekirjad (1968—1981).
Bülletääni toimetaja kirjavahetus (1953—1954).
EÜS Ameerika Ühendriikides
Üld- ja erakoosolekute protokollid (1954—1961). Liikmete isikutoimikud (1951—1965).
Eestseisuse ringkirjad, protokollid, kirjavahetus (1950—1962).
Laekuri kassadokumendid (1957—1963). Raamatukoguhoidja kirjavahetus, nimekirjad ja dokumendid (1957—1966).
Baltimore-Washingtoni allkoonduse koosolekute protokollid, tegevusülevaated, kirjavahetus (1955—1965).
EÜS-i naisringi koosolekute protokollid, tegevusaruanded, kroonikad, kirjavahetus (1951—1985). Kohviõhtute kassaraamatud (1961—1983).
EÜS-i vanematekogu USA-s: Vanematekogu kodukorrad ja kommaanid (1960). Üld- ja eestseisuse koosolekute protokollid (1961—1965). Kirjavahetus (1956—1968). Ilmar Rebase käsikiri EÜS-i vanematekogu tegevusperioodist Ameerika Ühendriikides (1961—1965). Esimehe päevaraamat (1961—1965). Kassaraamatud. Abistamisfondi ja kirjanduskomisjoni aruanded (1960—1965).
Vanematekogu ringkirjad, koosolekute protokollid, kirjavahetus (1975—1986).

Kirjandus

Isikunimede register.