Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riikliku projekteerimisinstituudi Eesti Projekt Tartu osakond - EAA.5294
Государственный проектный институт „Эстонпроект“
"Estonprojekt" (1949-1960)

Ajalugu

Peamiselt Lõuna-Eesti linnade ja asulate planeerimise ja tsiviilehitusega tegelenud instituut.
1951. a moodustati Tartu projekteerimisasutuste baasil vabariikliku projekteerimisinstituudi Estonprojekt Tartu osakond, mis allus ENSV arhitektuurivalitsusele.
1955. a anti Estonprojekt ENSV linna- ja maaehituse ministeeriumi alluvusse ja nimetati
ümber riiklikuks projekteerimisinstituudiks (RPI) Estongiprogorstroi.
1957. a allutati asutus rahvamajanduse nõukogu ehitusvalitsusele ja nimetati riiklikuks
projekteerimisinstituudiks Estonprojekt.
1961. a anti Estonprojekt ENSV riikliku ehituse- ja arhitektuurikomitee alluvusse ning
nimetati ümber riiklikuks projekteerimisinstituudiks Eesti Projekt.
19.07.1991 reorganiseeriti RPI Eesti Projekt riiklikuks aktsiaseltsiks Eesti Projekt ning
1997–1998 kujundati ümber aktsiaseltsiks Eesti Projekt, mis on RPI Eesti Projekt õigusjärglane.
1991. a eraldus RPI Eesti Projektist Tartu osakond ja moodustas tänaseni tegutseva
osaühingu Tartu Projekt.

Materjal

Projektdokumentatsioon.
Põhiliselt Lõuna-Eesti linnade ja asulate planeerimise projektid, detailplaanid, administratiivhoonete, õppe- ja kultuuriasutuste, elurajoonide ja elamute ning tööstushoonete ehitamise või rekonstrueerimise projektid, tüüpprojektid ning tööjoonised, ehituskruntide geoloogilised uurimused.

Seonduv aines

ERA T-14 — Aktsiaselts Eesti Projekt, 27 514 s, 1944–1997, sisaldab RPI Eesti Projekti põhi ja projektdokumentatsiooni ning RPI Eesti Projekti Tartu osakonna tegevuse põhidokumentatsiooni (protokollid, käskkirjad, haldusdokumendid jm).

Kirjandus

Riiklik Projekteerimise Instituut „Eesti Projekt“ 25-aastane. Koostaja Heino Parmas. Tallinn: Valgus, 1969.
Riiklik Projekteerimise Instituuut „Eesti Projekt“: (album). Koostanud Märt Karmo. Tallinn:
Valgus, 1984.