Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Maaparandusdokumentide kollektsioon - EAA.5290
Kollektion der Meliorationsdokumenten
Коллекция мелиорационных документов

Ajalugu

Maaparandusdokumendid avastati 1994. a kui peremeheta arhiiv ja võeti arvele kollektsioonina.
Eesti Põllumeeste Keskseltsi lõuna osakonna maaparanduse büroo loodi arvatavasti
pärast EV Maaparanduse Ameti loomist 1924. a. Büroo valmistas maaparandusprojekte, koostas drenaažiplaane, tööde eelarveid ning prognoosis maa harimise kulusid. 1932. a jätkas büroo tööd EV Põllutöökoja maaparanduse ja maamõõdu talitus ja 1937–1940. a EV Põllutöökoja kultuurtehnika ja maamõõdu talitus. 1942–1943 tegeles maade kuivendamisega Eesti Omavalitsuse (EO) põllutöödirektooriumi maakorralduse valitsuse maaparanduse amet ja EO tehnikadirektooriumi kultuurtehnika osakonna maaparanduse amet.

Materjal

Materjal on säilinud lünklikult.
Tartumaa Laeva, Raadi, Roela, Ropka, Voore, Mustvee ja Valgamaa Kuigatsi valla talude
maaparandustööde kulude eelarved, kuivenduskraavide ja loodimisplaanid, välitööde
päevikud, kuivenduskraavide profiilid, tõendid ja aruanded tehtud tööde kohta, plaanide
ja profiilide visandid jms.

Seonduv aines

ERA 1839 — Põllutööministeeriumi maaparanduse amet, 1633 s, 1923–1944.

Kirjandus

Elsa Brück. Fondi nr 5290 nimistu eessõna. Tartu 1994.