Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Genealoogiliste materjalide kollektsioon "Törne arhiiv" - EAA.4918
Kollektion genealogischer Materialen "Törne-Archiv"
Коллекция генеалогических материалов „Тёрне-архив“

Ajalugu

Genealoog ja arhivaar Gottfried Carl Georg von Törne kogutud genealoogiliste materjalide kogu.
G. C. G. von Törne sündis 01.06.1854 Peterburis, õppis Pärnu ja Kuressaare gümnaasiumis.
1881. a sügisel võeti G. C. G. von Törne tööle Tallinna linnavalitsusse. Tema ülesandeks oli korrastada linnarhiivi materjal. 1913. a jäi vaimuhaigeks ja viibis ilmselt sellest ajast kuni surmani Seewaldi vaimuhaiglas, suri 20.02.1918.
Törne kogu anti üle Eestimaa Kirjanduse Ühingu genealoogiasektsioonile, kes täiendas
ja korrastas Törne kogutud materjali.

Materjal

Baltisaksa perekondade toimikud, mis sisaldavad kirikuraamatutest tehtud väljakirjutusi,
kirju, nekrolooge, surmakuulutusi jms; toimikute nimekirjad; kirikuraamatute, arveraamatute, Mustpeade nimekirjade ärakirjad; Törne käsikiri „Livonica“ pärisnimede
kohta; käsitsi täiendatud trükised.
Publitsist Paul Theodor Falcki dokumendid, käsikirjad, artiklid, kirjavahetus, fotod ja postkaardid.
Perekond Hoeppeneri dokumendid, kroonika, kirjavahetus.

Seonduv aines

Törne väljakirjutusi aadlike kohta leidub Eestimaa rüütelkonna fondis (EAA 854-1-1090)
ja kodanikuseisusest isikute kohta Eestimaa Üldkasuliku Ühingu matriklikomisjoni
fondis (EAA 1674-1-131).

Kirjandus

Deutsch-baltisches Biographisches Lexikon 1710–1960. Köln, Wien: Böhlau, 1970.
Otto Greiffenhagen. Jooni Tallinna Linnarhiivi ajaloost. Viiskümmend aastat teaduslikku
tööd Tallinna Linnarhiivis. Tallinn 1933.