Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Raamatupidamisdokumentide kollektsioon - EAA.5226
Sammlung der Buchhalterdokumenten
Коллекция бухгалтерских документов

Ajalugu

1982. a RAKA-s (Ajalooarhiivis) loodud kollektsioon.

Materjal

Raamatupidamise põhiraamatud: kassa-, konto- ja pearaamatud, sh Kozlovski saeveski
palgaraamat, Joala kalevivabriku kassaraamatud.
Raamatupidamise abiraamatud: kontroll-, võla-, tšeki- ja töötasuraamatud, kaupade väljaandmise raamatud, sh Viljandi *Georg Alexander Reisneri vaestelaste ja hädaliste varjupaiga arved.
Raamatupidamisterminite sõnastik; tulekindlustuse raamatud, kroonu- ja eravõlgade väljanõudmise raamat; Tallinna, Pärnu ja Tartu kaupmeeste rahalised dokumendid, arve- ja kassaraamatud; Pärnu kaupmeeste, vabrikantide, käsitööliste raamatupidamisdokumendid, ärikirjad.